banner
Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 được tổ chức vào ngày 10 - 11/10/2019
23-9-2019

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen vinh danh những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2014

Với chủ đề "CÁC DÂN TỘC TỈNH KON TUM ĐOÀN KẾT, PHÁT HUY NỘI LỰC, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN", Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 được tổ chức nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng; Tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngoài 02 phiên làm việc trù bị và chính thức tại Hội trường Ngọc Linh vào ngày 10 - 11/10/2019, trước, trong và sau Đại hội còn có các hoạt động như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình có công là người DTTS, thăm hộ gia đình hoặc mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của người DTTS trên địa bàn tỉnh trước khi tổ chức Đại hội; Tổ chức trưng bày, triển lãm Di sản văn hóa và hình ảnh các dân tộc tỉnh Kon Tum tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum trong thời gian 04 ngày, từ ngày 10 - 13/10/2019; Triển lãm trưng bày hình ảnh với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” tại tiền sảnh Hội trường Ngọc Linh trong 02 ngày tổ chức Đại hội.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa đồng bào các dân tộc trong tỉnh, là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS qua các thời kỳ cách mạng; đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển và sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ II, năm 2014./.

Bùi Văn Thắng

Số lượt xem:3376
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1883169 Tổng số người truy cập: 61 Số người online:
Phát triển:TNC