Tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019
4-10-2019
Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-BCĐ ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 về tổ chức các hoạt động Đại hội. Theo đó, từ ngày 02/10/2019 đến ngày 03/10/2019 lãnh đạo Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 tổ chức thăm, tặng quà hộ gia đình có công là người dân tộc thiểu số; Anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên lãnh đạo Ban Dân tộc là người dân tộc thiểu số và tham quan mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Ngày 02/10/2019 đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019 Đoàn công tác tỉnh đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông và bệnh binh Y Uông ở thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô. Tại Đăk Hà, Đoàn cũng đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Y Nía, bệnh binh A Song Tranh và hộ làm kinh tế giỏi A Sơn, A Thanh đều ở xã Đăk Ui.

Ngày 03/10/2019 đồng chí Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ 3 năm 2019 làm Trưởng đoàn thăm và tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân A Xâu, bệnh binh A Hình tại huyện Đăk Glei.

Tại các gia đình chính sách được thăm, các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019 đã chúc sức khỏe, động viên người có công cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang luôn gương mẫu trong lao động sản xuất, cũng như thường xuyên tham gia tích cực công tác tuyên truyền, kêu gọi người thân, bà con ở thôn làng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả các phong trao thi đua góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, ổn định.

Một số hình ảnh đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019 thăm các hộ tại huyện Đăk Tô, Đăk Hà

Rơ Châm Lê

  
Số lượt xem:436
Bài viết liên quan:
Icon  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 được tổ chức vào ngày 10 - 11/10/2019
Icon  Hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 cấp huyện
Icon  Huyện Tu Mơ Rông tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019
Icon  Huyện Đăk Glei: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thứ III năm 2019
Icon  Huyện Ia H’Drai: Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ I năm 2019
Icon  Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Ngọc Hồi lần thứ III năm 2019.
Icon  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sa Thầy lần thứ III năm 2019
Icon  Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ III, năm 2019Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ III, năm 2019
Icon  Huyện Đăk Hà: Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019
Icon  Họp Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ III năm 2019