banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019
12-10-2019

Tham dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Lưu Văn Đức, Ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

Tại tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo các Ban Dân tộc: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Nông; Lãnh đạo chính quyền tỉnh AttaPư (Nước Cộng hòa DCND Lào), Lãnh đạo chính quyền tỉnh Ranatakiri (Vương Quốc Cam Pu Chia) cùng 245 đại biểu ưu tú, đại diện cho 289.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn toàn tỉnh.

Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019

Với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019; khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh trong công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS qua các thời kỳ cách mạng; đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển và sau 5 năm kể từ khi Đại hội lần thứ II, năm 2014; Là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc trong tỉnh; đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các DTTS dưới sự lãnh đạo của Đảng; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 - 2024.

Tại Đại hội báo cáo chính trị đã nêu rõ, Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở Bắc Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên 9.689,61 km, có đường biên giới là 292,522 km; có 09 huyện, 01 thành phố với 102 xã, phường thị trấn, gồm 874 thôn, tổ dân phố. Dân số toàn tỉnh đến năm 2018 có 543.694 người, với 30 dân tộc, trong đó đồng bào DTTS là 289.151 người, chiếm 53,18% dân số toàn tỉnh, có 7 dân tộc tại chỗ gồm: Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ -Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hre (Hrê). Có 5 tôn giáo chính: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài và Phật giáo Hòa Hảo.

Với vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái, tỉnh Kon Tum có nhiều tiềm năng lớn về tài nguyên đất đai để trồng cây công nghiệp, lâm nghiệp, cây dược liệu; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, chăn nuôi đại gia súc, phát triển thuỷ điện, khai thác khoáng sản và phát triển du lịch. Đồng bào các DTTS trong tỉnh có truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, giúp đỡ lẫn nhau; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; mỗi dân tộc đều có bề dày truyền thống văn hóa đặc sắc riêng, tạo nên sự phong phú, đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh được giữ vững, kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi từng bước ổn định và phát triển, kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các DTTS không ngừng được nâng lên.

Những năm qua vùng DTTS và miền núi của tỉnh Kon Tum luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm trên tất cả các lĩnh vực. Sự lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương giúp cho kinh tế, xã hội của tỉnh Kon Tum luôn ổn định và phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29,8 triệu đồng năm 2014 lên 37,49 triệu đồng năm 2018 và đạt khoảng 40,66 triệu đồng năm 2019; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất Nông - Lâm nghiệp đạt 26,58%; Công nghiệp - Xây dựng đạt 25,78%, Dịch vụ đạt 39,64%. Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt 170 triệu USD. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội đảm bảo. Các chỉ tiêu kinh tế- xã hội khác về cơ bản đều hoàn thành và vượt kế hoạch giao hàng năm và ước thực hiện kế hoạch 5 năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hàng năm từ 3 đến 4%; trong đó bình quân tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS và miền núi giảm 6,05%/năm

Đặc biệt các địa phương vùng DTTS đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông, thuỷ lợi, cấp điện, cấp nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng… được chú trọng đầu tư, đã góp phần vào sự phát triển theo hướng toàn diện và bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Tham luận tại Đại hội, đại diện các cơ quan, đơn vị như: Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum và 01 cá nhân người DTTS tiêu biểu trong các lĩnh vực trên địa bàn huyện 30a của tỉnh (Tu Mơ Rông) đã đưa ra nhiều sáng kiến và giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới cũng như đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, các cơ quan, đơn vị, Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách dân tộc trong gia đoạn vừa qua. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng DTTS đã có nhiều chuyển biến tích cực, đồng bào luôn đoàn kết có ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và chủ động trong lao động sản xuất và luôn có ý thức vươn lên để thoát nghèo.

Tuy nhiên, cuộc sống của đồng bào DTTS vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, vì vậy trong thời gian tới tỉnh Kon Tum cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc về quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc. Cùng với đó là phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS; tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ là người DTTS; kết hợp phát triển KT - XH với đảm bảo ANQP; quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các DTTS.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thứ  trưởng, Phó  Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đã trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 5 tập thể, 20 cá nhân; 6 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc; Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân.

Đại hội cũng bầu ra 25 đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II.

Trước thềm Đại hội, các đại biểu đã tham dự chương trình Dự triển lãm trưng bày, triển lãm Di sản văn hóa và hình ảnh các dân tộc tỉnh Kon Tum; Dự triển lãm trưng bày hình ảnh với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”; Viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 10…

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:2164
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165951 Tổng số người truy cập: 83 Số người online:
Phát triển:TNC