banner
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
11-5-2023

Ngày 28/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1233/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023

Trong đó, nhằm mục tiêu chung là triển khai thực hiện hiệu quả Nội dung số 03, Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình; đẩy mạnh hoạt động truyền thông về khởi nghiệp và Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 tới các đoàn thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương; Tạo lập môi trường thuận lợi để tổ chức, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp được hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp; hỗ trợ thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kết nối cung cầu, tăng cường trao đổi hàng hoá nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần thực hiện đạt mục tiêu hỗ trợ chương trình khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Với yêu cầu thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, hoạt động đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của các Bộ ,ngành Trung ương; đảm bảo tính khả thi, thiết thực, tiết kiệm; đúng mục tiêu, đối tượng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, địa phương; điều kiện, khả năng, nguồn lực thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh;  Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ cụ thể và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả và kịp thời giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện để đảm bảo tiến độ đề ra.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện  với tổng kinh phí là: 2.061 triệu đồng (vốn sự nghiệp), cụ thể:  (i) Hỗ trợ xây dựng 15 mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn; (ii) Tổ chức 01 Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; (iii)  Tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư, hội chợ, triển khai thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổ chức 01 diễn đàn thu hút đầu tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Tổ chức 05 chuyến tham gia hội nghị sự kiện kết nối giao thương B2B (kết nối doanh nghiệp đến doanh nghiệp) tại các tỉnh; Tham gia 02 Hội trợ truyền thông nhằm quảng bá các sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân các tỉnh tổ chức trên địa bàn cả nước; Truyền thông nhằm quảng bá các sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Xuất bản 1.000 cuốn ấn phẩm quảng bá các sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (iv) Tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số sản xuất giỏi tiêu biểu trong phát triển kinh tế; người có uy tín thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa; hướng dẫn cập nhật, giới thiệu và bán sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử cho cán bộ, hội viên nông dân, hộ kinh doanh cá thể, Tổ hợp tác, Hợp tác xã...; Tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức về khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho các đối tượng là thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể; hợp tác xã mới thành; Tổ chức 05 lớp tập huấn khởi nghiệp cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (v) Tổ chức 01 Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cấp huyện.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Ban Dân tộc triển khai thực hiện theo quy định các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch./.

Chi tiết Kế hoạch tại đây:

Xuân Lộc

Số lượt xem:1046
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3952041 Tổng số người truy cập: 46 Số người online:
Phát triển:TNC