banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Kết quả rà soát danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6-12-2022

 Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và Văn bản số 1773/UBDT-CSDT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh theo các quy định, hướng dẫn của trung ương.

Tổng số các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) được rà soát trên toàn tỉnh là 102 xã. Qua rà soát, kết quả có 92 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 02 xã có thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 08 xã không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Xã không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số dưới 15% quy định tại Khoản 1, Điều 2, Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Tổng số các thôn, làng, khu dân cư, tổ dân phố và tương đương (gọi chung là thôn) được rà soát trên toàn tỉnh là 756 thôn. Qua rà soát có 372 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Thôn có tỷ lệ hộ DTTS từ 15% trở lên quy định tại Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Đầu từ cơ sở hạ tầng cho xã đặc biệt khó khăn đã giúp cho xã Măng Ry, huyện Tu Mơ Rông thuận lợi trong đi lại và sản xuất hàng hoá (Ảnh: Báo Dân tộc và phát triển- Uỷ ban Dân tộc)

Ngoài ra, các xã khu vực III, khu vực II phê duyệt tại Quyết định 861/QÐ-TTg ngày 04 tháng 6  năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ đến nay đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Qua rà soát trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum có 08 xã (Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà; Xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy; Xã Kroong, Thành phố Kon Tum; Xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei; xã Sa Bình, huyện Sa Thầy; Xã Đăk Tăng, Xã Măng Cành, huyện Kon Plông; Xã Ia Dom, Huyện Ia H'Drai).

Từ thực tế triển khai cho thấy, việc xác định các xã thuộc khu vực III, II, I và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và rà soát danh sách xã, thôn vùng  đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục là cơ sở để Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách dân tộc và các chính sách liên quan trong thời gian tới. Việc phân định chính xác theo các tiêu chí tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ là căn cứ để triển khai các chính sách hỗ trợ, đầu tư cụ thể cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Thanh Hưng

Số lượt xem:1501
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3970073 Tổng số người truy cập: 36 Số người online:
Phát triển:TNC