banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Ban Dân tộc ban hành kế hoạch giúp đỡ xã Mường Hoong, Ngọc Linh, huyện Đắk Glei năm 2022
27-7-2022

Ngày 26 tháng 07 năm 2022, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch  giúp đỡ xã Mường Hoong, Ngọc Linh, huyện Đắk Glei năm 2022 để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Dân tộc được giao tại Kế hoạch số 09-KH/TCT262, ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Tổ công tác 262

Theo đó mục đích của kế hoạch là tăng cường công tác chỉ đạo; nâng cao trách nhiệm của công chức, người lao động trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022; Đẩy mạnh công tác phối hợp với  các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, phát huy tối đa có hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án, chính sách đầu tư, hỗ trợ và thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách đầu tư, hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế - xã hội tại xã Mường Hoong, Ngọc Linh.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao kế hoạch đã đề ra 07 nội dung triển khai thực hiện để góp phần thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn xã Mường Hoong, Ngọc Linh (1) Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến thường xuyên về mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, nội dung Chương trình bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp để đảm bảo các nội dung thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, Chương trình được chuyển tải đầy đủ đến Nhân dân và người dân trên địa bàn 02 xã; (2) Tiếp tục thực hiện các hạng mục công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 thuộc Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ; (3) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, học tập kinh nghiệm của các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình cho khoảng 50 người. Thăm hỏi, tặng quà, động viên, hỗ trợ, biểu dương người có uy tín và trao thiết bị nghe nhìn (điện thoại) cho khoảng 10 người uy tín; (4) Thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân xã nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng; tình hình rủi ro của đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn; (5) Tổ chức 01 đợt kiểm tra việc thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện Đắk Glei và tại 02 xã; (6) Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn, xác định nhu cầu vốn tín dụng thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình; (7) Phối hợp các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei hướng dẫn, chỉ đạo các phòng, ban liên quan trong công tác rà soát, xác định nhu cầu; nguồn lực đầu tư, hỗ trợ các nội dung, hoạt động của các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình trên địa bàn 02 xã; Phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện danh mục công trình sửa chữa nước sinh hoạt tập trung tại thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei thuộc Dự án 1 thuộc Chương trình.

Đồng thời, kế hoạch cũng phân công cụ thể nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tham mưu triển khai các nội dung kế hoạch đã đề ra; Phòng Chính sách dân tộc được giao chủ trì theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

                                                                             Mỹ Hạnh

Số lượt xem:1677
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3970079 Tổng số người truy cập: 38 Số người online:
Phát triển:TNC