banner
Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
Tổ chức kiểm tra thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất
13-4-2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 206/UBND-NNTN ngày 21 tháng 01 năm 2022 về triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất. Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 4 năm 2022, Ban Dân tộc đã tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông và Đăk Tô. Đoàn công tác do đồng chí U Minh Nam - Phó trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn.

Trong khuôn khổ nội dung chương trình kiểm tra, đoàn tiến hành kiểm tra thực tế một số hộ tại một số thôn, làng và làm việc tại 04 xã gồm xã Đăk Na, Đăk Sao và huyện Tu Mơ Rông; xã Pô Kô, Tân Cảnh và huyện Đăk Tô. Qua kết quả kiểm tra, trao đổi trực tiếp một số hộ dân tộc thiểu số tại thôn, làng và báo cáo của các địa phương; thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí U Minh Nam đánh giá cao công tác triển khai thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất trên địa bàn trong thời gian qua; các địa phương đã kịp thời chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, rà soát, chủ động nắm bắt cụ thể và chi tiết danh sách về tình hình đất ở, đất sản xuất của các hộ dân tộc thiểu số để từ đó kịp thời có giải pháp, định hướng cũng như đề xuất, tham mưu với cấp có thẩm quyền phấn đấu đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Đoàn kiểm tra thực tế tại một số hộ dân xã Đăk Sao,huyện Tu Mơ Rông

Tuy nhiên bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, Đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện chỉ tiêu như: Công tác rà soát, xác định danh sách, số hộ dân tộc thiểu số không có đất ở, đất sản xuất của một số địa phương chưa chính xác; chưa sát với thực tế...

Đoàn làm việc tại Uỷ ban nhân dân xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông

Qua đó, đồng chí Trưởng đoàn cũng đề nghị các địa phương tăng cường trong công tác tuyên truyền, phổ biến chỉ tiêu cần đạt được trong năm 2022 và chỉ tiêu phấn đấu cần đạt đến năm 2025 là 100% tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất; tổ chức rà soát lại số liệu, danh sách các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở, không có đất sản xuất đảm bảo, đầy đủ nội dung theo hướng dẫn, thực tế; đồng thời đoàn kiểm tra cũng thông tin, trao đổi một số nội dung thực hiện các dự án có liên quan đến thực hiện nội dung đất ở, đất sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi aii đoạn 2021-2025 theo Quyết định số1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủtướng Chính phủ

                                                                             Mỹ Hạnh

Số lượt xem:847
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3783682 Tổng số người truy cập: 36 Số người online:
Phát triển:TNC