banner
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Từ ngày 31 tháng 5 năm 2024 đến ngày 09 tháng 6 năm 2024, Đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon...

Kết quả triển khai thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kết quả triển khai thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mi...

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (Dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025

Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 4 là Bí thư chi bộ thôn, Trưởng thôn trên địa bàn các xã thuộc huyện Sa Thầy, Đăk Hà

Thực hiện Kế hoạch số 3355/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Nội dung số 1, Tiểu dự án 2 , Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội...

Năm 2023, tỉnh Kon Tum tổ chức 10 lớp bồi dưỡng kiến thức  dân tộc cho nhóm đối tượng 3, đối tượng 4

Triển khai Kế hoạch số 3355/KH-UBND, ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Nội dung số 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình mụ...

Năm 2023, Ban Dân tộc phối hợp với đơn vị đào tạo Công ty cổ phần Kiến tạo Nhất Tâm tổ chức hoàn thành 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đối tượng cộng đồng và 04 lớp cho đối tượng cán ...

Với vai trò là thành viên Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giúp đỡ xã Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) phát triển kinh tế - xã hội (Tổ công tác 262). Ban Dân tộc đã xác định cụ thể và nội ...

Mức hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù được quy định chi tiết tại Thông tư 55/2023/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sác...

Pờ Y là xã vùng cao, biên giới thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, toàn xã có 8 thôn, làng cư trú phân bố dọc theo Quốc lộ 40 và có 15 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tổng dân số toàn xã có 2.454 hộ, 8...

Ngày 31/7/2023, Uỷ ban dân tộc ban hành Quyết định về việc giao thực hiện các nhiệm vụ, đề án do Ủy ban Dân tộc chủ trì trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược công tác dân tộc...

Thực hiện Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Ngày 27...

Là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Trong 02 năm...

Để triển khai Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” có hiệu quả và làm cơ sở nhân diện rộng, H...

Ngày 10/7/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc phê duyệt chuyên ngành đào tạo sau đại học thuộc nội dung số 02, tiểu dự án 2 của Dự án 5 Chương trình mục tiêu ...

Ngày 03/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2065/KH-UBND về truyền thông, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 15/6/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1794/KH-UBND về việc phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030

Ngày 22/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉ...

Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch số 03/2023/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong tiểu dự án 1 và ...

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 về thành lập các Đoàn kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực ...

Ngày 28/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1233/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa ...

Ban Dân tộc và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 13/KHPH- BHXH - BDT thực hiện Chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y...

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã...

Việc triển khai thực hiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện đặc biệt khó khăn đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhiều mặt, góp phần qua...

Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3952171 Tổng số người truy cập: 68 Số người online:
Phát triển:TNC