banner
Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
Phê duyệt chuyên ngành đào tạo sau đại học thuộc nội dung số 02, tiểu dự án 2 của Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10-7-2023

Ngày 10/7/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc phê duyệt chuyên ngành đào tạo sau đại học thuộc nội dung số 02, tiểu dự án 2 của Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Theo đó, tại Quyết định đã phê duyệt danh sách chuyên ngành đào tạo sau đại học thuộc nội dung số 02, tiểu dự án 2 của Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, cụ thể:

STT

Chuyên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

I

Đào tạo trình độ Tiến sĩ

3

1

Xã Hội học

1

2

Quản lý công

1

3

Tôn giáo học

1

II

Đào tạo trình độ Thạc sĩ

9

1

Lý luận và phương pháp dạy học Địa lí

1

2

Quản lý Kinh tế

1

3

Kinh tế Nông nghiệp

1

4

Quản lý công

3

5

Văn hóa học

1

6

Điều dưỡng

1

7

Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

1

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đào tạo sau đại học về Ủy ban nhân tỉnh.

Đặng Quang Hưng

Số lượt xem:463
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3784465 Tổng số người truy cập: 70 Số người online:
Phát triển:TNC