banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Thực hiện Chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023
5-5-2023

Ban Dân tộc và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 13/KHPH- BHXH - BDT thực hiện Chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm  xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023

Theo đó, công tác phối hợp tập trung 03 nhóm nội dung: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện; Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và  triển khai công tác năm 2023

Để thực hiện có hiệu quả nội dung công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; năm 2023 Ban Dân tộc sẽ phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lồng ghép cung cấp thông tin về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tại 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng, tổ chức phổ biến, nâng cao kiến thức về các chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tại 03 lớp tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kế hoạch cũng đã giao, phân công bộ phận phòng chuyên môn thuộc các đơn vị tham mưu giúp lãnh đạo hai cơ quan theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động theo kế hoạch đề ra. Định kỳ báo cáo kết quả phối hợp thực hiện theo quy định. Phòng Dân tộc các huyện, thành phố và Bảo hiểm xã hội các huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm tình hình của địa phương thực hiện xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp năm 2023 theo quy định.

                                                                                                    Mỹ Hạnh

Số lượt xem:719
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3689868 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC