banner
Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023
Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn
12-11-2022

Ngày 27/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông ban hành Kế hoạch 185/KH-UBND về kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện.

Theo đó về mục đích công tác kiểm tra nhằm theo dõi tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2022; xác định mức độ đạt được, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với kế hoạch đề ra; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao chủ trì thực hiện; qua đó, đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện Chương trình. Phát huy những mặt tích cực; phát hiện những mặt còn yếu kém, hạn chế phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và đề ra những giải pháp phù hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo Chương trình thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng thực hiện năm tiếp theo.

Về yêu cầu Việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện phải bám sát các nội dung, quy định tại Thông tư số 01/2022/TT- UBDT, Hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh và các quy định pháp luật liên quan; đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện.

Nội dung công tác kiểm tra năm 2022 tập trung kiểm tra việc thực hiện các Văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, các Văn bản hướng dẫn của Chương trình, công tác xây dựng kế hoạch liên quan đến lĩnh vực được giao chủ trì thực hiện.Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2022, nguồn đối ứng của địa phương để triển khai thực hiện Chương trình; công tác lập, phê duyệt dự án đầu tư; công tác huy động, sử dụng vốn thực hiện Chương trình và tiến độ giải ngân; tình hình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư, nội dung, hoạt động của các dự án thành phần thuộc Chương trình; việc bố trí lồng ghép vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định. Tình hình thực hiện Chương trình: Tiến độ, mức độ, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ; khối lượng thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc Chương trình (về tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình...); những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

Uỷ ban nhân dân huyện Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp huyện do lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện làm Trưởng đoàn; thành viên gồm đại diện các phòng, ban có liên quan thuộc huyện như: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Văn hoá- Thông tin huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện và công chức phòng Dân tộc phụ trách chương trình. Năm 2022, tổ chức kiểm tra tại 4 xã gồm: Đăk Nên, Đăk Ring, Măng Bút và thị trấn Măng Đen. Thời gia kiểm tra trong tháng 11 năm 2022.

Uỷ ban nhân dân huyện giao Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện theo quy định; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ đoàn kiểm tra theo quy định. Tổng hợp kết quả kiểm tra theo Kế hoạch, tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo Ban Dân tộc theo quy định.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:411
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3429496 Tổng số người truy cập: 34 Số người online:
Phát triển:TNC