banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Kết quả thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
27-7-2022

Chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất là 02 trong 09 chỉ tiêu về lĩnh vực Văn hóa xã hội của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo định kỳ quý của năm. Năm 2022, theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở là 97,06%, đất sản xuất là 97,18%

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả và phấn đấu đạt chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất năm 2022; Trong 6 tháng đầu năm thực hiện Văn bản số 206/UBND-NNTN ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Dân tộc đã tổ chức đoàn kiểm tra rà soát kết quả tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất trên địa bàn 05 huyện, thành phố và định kỳ hàng quý hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát số liệu theo quy định với kết quả có 74.390 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở chiếm 97,81%; có 74.158 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất chiếm 97,50%. Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở: 1.666 hộ, chiếm 2,19%; số hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất sản xuất: 1.898 hộ, chiếm 2,50%.

Đoàn kiểm tra tại xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã kịp thời và chủ động trong công tác thực hiện các biện pháp để hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất. Tuy nhiên, vẫn việc thực hiện vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như:

- Công tác chỉ đạo rà soát, xác định đối tượng hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất trên địa bàn một số huyện, thành phố còn có hạn chế; Một số xã, phường, thị trấn chưa chủ động trong việc thông tin, trao đổi những khó khăn, vướng mắc với phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong quá trình rà soát nên kết quả rà soát, xác định số hộ và tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất chưa sát với thực tế dẫn đến số liệu chưa đảm bảo.

- Công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo các chương trình, chính sách, dự án, đề án…chưa đảm bảo theo yêu cầu, hướng dẫn.

- Một số địa phương không còn quỹ đất để hỗ trợ, giải quyết cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở, đất sản xuất.

- Công tác hướng dẫn, cung cấp thông tin cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các thủ tục pháp lý như: tặng/cho/thừa kế chưa thường xuyên.

Để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu về tỷ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất trong thời gian tới cần có những giải pháp như :

Một là: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn trong việc tổ chức hiệu quả các chính sách về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; tuyên truyền, vận động bố mẹ, người thân sang nhượng, thừa kế, cho, tặng đất ở, đất sản xuất cho con, cháu khi tách hộ, lập vườn;

Hai là: Tiếp tục rà soát, nắm danh sách các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở, không có đất sản xuất theo định kỳ; trên cơ sở đó ưu tiên hỗ trợ từ nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất  sản xuất cho hộ đồng  bào dân tộc  thiểu số nhất là các vùng có khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn để đồng bào có đủ điều kiện sinh kế, yên tâm sản xuất từng bước nâng cao đời sống.

Ba là: Đánh giá lại thực trạng tình hình sử dụng đất của các nông, lâm trường, các doanh nghiệp chưa hiệu quả, sai mục đích, đất gần khu dân cư để đề xuất với cấp có thẩm quyền thu hồi đất, bàn giao về địa phương quản lý tạo quỹ đất, giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hoặc không có đất ở và đất sản xuất.

Bốn là:  Đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số để quản lý và kiểm soát được quỹ đất, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm là: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, thường xuyên, liên tục cập nhật nguồn dữ liệu tại địa phương; có giải pháp hạn chế tình trạng mua bán, sang nhượng đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng không thực hiện trái với các quy định pháp luật đất đai, pháp luật dân sự hiện hành.

Sáu là: Chú trọng đầu tư khai hoang, thủy lợi, cải tạo đất để tạo quỹ đất sản xuất; chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để thâm canh, tăng vụ, tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi trên cơ sở sử dụng có hiệu quả diện tích đất hiện có trong điều kiện không mở rộng được diện tích đất sản xuất.

                                                                             Mỹ Hạnh

 

Số lượt xem:1755
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068972 Tổng số người truy cập: 55 Số người online:
Phát triển:TNC