banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023
Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025
12-11-2022

Triển khai thực hiện Kế hoạch 3320  của UBND tỉnh Kon Tum, về triển khai thực hiện Dự án 8 Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc  Chương trình  mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án  trên địa bàn huyện.

Theo đó, Mục đích, yêu cầu của Kết hoạch nhằm Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em; thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Ảnh minh hoạ: Công tác truyền thông về BĐG trong vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ

Về mục tiêu của Kế hoạch nhằm Nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em; thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và miền núi. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng 75 nhóm truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng. Phát triển 16 tổ tiết kiệm vay vốn thôn bản, trong đó thí điểm hỗ trợ giới thiệu 15% thành viên tiếp cận các chế tài chính thức, hỗ trợ 15% thành viên của tổ phát triển sinh kế; thí điểm 05 tổ tiết kiệm vay vốn thôn bản áp dụng phương pháp học tập và hành động giới. Hỗ trợ 02 tổ sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, đồng làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Củng cố 02 mô hình địa chỉ tin cậy hiện có(xã Đăk La, thị trấn Đăk Hà);  thành lập mới 16 địa chỉ tin cậy hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình. Thí điểm 01 mô hình và nhân rộng 05 mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế cho nạn nhân bị bạo lực gia đình. Có 80% phụ nữ DTTS có tỷ lệ sinh con tại nhà cao được tuyên truyền, vận động, tư vấn kiến thức và tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn. Thành lập 06 CLB thủ lĩnh của sự thay đổi của trẻ em, nâng cao năng lực năng lực và hỗ trợ tổ chức hoạt động. 15 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn, làng được tổ chức tại địa bàn khó khăn.

Đối tượng thụ hưởng của Dự án là Phụ nữ và trẻ em gái tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn, ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người DTTS trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, phụ nữ khuyết tật…

Giai đoạn 2021-2025, Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà tập trung một số nội dung, hoạt động sau: Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng

Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà giao Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

Nguyễn Thanh Hưng

 

Số lượt xem:274
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3039686 Tổng số người truy cập: 50 Số người online:
Phát triển:TNC