banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Glei
12-12-2022

Thực hiện Chương trình số 3299/CTr-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Chương trình 69-CTr/HU ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia” trên địa bàn huyện. Ngày 1 tháng 12 năm 2022,  Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND thực hiện Chương trình 69 -CTr/HU ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19-5 -2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

Về mục tiêu chung nhằm thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên cơ sở huy động và lồng ghép, tích hợp các nguồn lực; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Qua đó nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân; phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu được tỉnh giao.  Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ các điều kiện cần thiết và giải pháp đồng bộ nhằm từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tạo cơ hội việc làm, mô hình sản xuất kinh doanh; tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”; giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng huyện Đăk Glei ổn định, phát triển nhanh và bền vững.

Tại Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có từ 6 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Trong các xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu có ít nhất 01 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 100% số xã đạt chuẩn 15 tiêu chí trở lên; các xã mỗi năm đạt thêm từ 1-2 tiêu chí trở lên theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; 100% xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã. Về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Đến năm 2025, 100% hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất, 20% hộ dân tộc thiểu số trở lên tham gia vào hợp tác xã; cơ bản hoàn thành công tác bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, thiên tai sạt lở; 100% thôn, làng có nhà rông truyền thống được sửa chữa, trùng tu định kỳ; trên 90% hộ dân tộc thiểu số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 50% số xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Về giảm nghèo: Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm bình quân từ 6%/năm. Đồng thời, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu xác định tại các Chương trình mục tiêu quốc gia được tỉnh giao cho huyện.

Để thực hiện hoàn thành Kế hoạch UBND huyện đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phát động và nhân rộng các phòng trào, mô hình hiệu quả về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của các cơ quan trong hệ thống chính trị đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực;Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù; Phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện khả năng thụ hưởng, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:1305
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068991 Tổng số người truy cập: 56 Số người online:
Phát triển:TNC