banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Ban hành Đề án Đầu tư Phát triển Kinh tế- xã hội Dân tộc có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025
25-11-2022

Ngày 15 tháng 11 năm 2022,  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ký Quyết định số 744/QĐ-UBND ban hành Đề án Đầu tư Phát triển Kinh tế- xã hội Dân tộc có khó khăn đặc thù (Dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025.

Theo đó, mục tiêu chung của Đề án nhằm Duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của dân tộc Rơ Măm; giảm nghèo nhanh và bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho dân tộc Rơ Măm nhằm giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng; góp phần nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, hỗ trợ cải thiện chất lượng dân số, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cộng đồng và xây dựng cơ sở chính trị ở thôn, làng vững mạnh; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nơi sinh sống tập trung của dân tộc Rơ Măm; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025: Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 20% so với đầu năm 2020. Mức sống bình quân của dân tộc Rơ Măm tương đương với các dân tộc khác trong vùng, tăng số lượng cán bộ dân tộc Rơ Măm tham gia trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Đến năm 2025, tại Làng Le có hệ thống cầu, đường giao thông đi khu sản xuất đi được các mùa trong năm để phục vụ đi lại và vận chuyển nông sản sau thu hoạch; có lớp học kiên cố, nhà công vụ cho giáo viên và nhà sinh hoạt cộng đồng; Làng Le đạt làng văn hóa cấp huyện và phấn đấu đạt làng văn hóa cấp tỉnh. Hệ thống điện, công trình nước tập trung, thủy lợi tưới tiêu đảm bảo phục vụ đời sống, sản xuất theo định hướng tiêu chí nông thôn mới; 100% số hộ gia đình được hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm. Phấn đấu Làng Le đạt làng thôn nông thôn mới vào năm 2024.

Về Đối tượng thực hiện Đề án là Dân tộc Rơ Măm (dân tộc có khó khăn đặc thù theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ) sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2022 đến năm 2025.

Giai đoạn 2021-2025 Đề án tập trung triển khai thực hiện 5 nội dung, nhiệm vụ gồm: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng cho Làng có dân tộc khó khăn đặc thù; Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế; Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thông tin - truyền thông nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào;  Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù; Hỗ trợ xây dựng mô hình nâng cao chất lượng dân số tại thôn, làng có đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù sinh sống tập trung. Tổng dự toán kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 19.256,6 triệu đồng.

Người Rơ Măm sinh sống tại  làng Le – Xã Mô Rai, Huyện Sa Thầy

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Đề án đảm bảo đúng đối tượng, nội dung và cơ chế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Nguyễn Thanh Hưng 

Số lượt xem:1138
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068716 Tổng số người truy cập: 152 Số người online:
Phát triển:TNC