banner
Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025
30-3-2023

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 147/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh một số chỉ tiêu mục tiêu, nhiệm vụ của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ảnh minh hoạ

Theo đó, tỉnh Kon Tum được giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 13.803 triệu đồng để thực hiện Dự án 3 và Dự án 10 của Chương trình.

Tham mưu phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025; Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định có liên quan, triển khai xây dựng phương án phân bổ chi tiết cho các đơn vị, địa phương theo quy định./.

Nguyễn Xuân Lộc

Số lượt xem:317
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3429361 Tổng số người truy cập: 30 Số người online:
Phát triển:TNC