banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Kết quả thực hiện Dự án bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
12-12-2022

Thực hiện Kế hoạch số 3320-KH/UBND, ngày 05 /10/2021 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiêt đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Hội LHPN tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Dự án giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;  hướng dẫn và Kế hoạch chỉ đạo điểm triển khai Dự án 8 trong hệ thống Hội gia đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và năm 2022.

Trong quá trình thực hiện hiện Dự án, Hội LHPN tỉnh chủ động ban hành Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành cùng cấp triển khai xây dựng kế hoạch giai đoạn, năm đảm bảo theo kinh phí được phân bổ. Đến nay, đã có 10/10 huyện, thành phố tham mưu UBND cùng cấp ban hành kế hoạch triển khai Dự án 8, đã có 8/10 huyện, thành phố UBND huyện ban hành kế hoạch.

Trong năm 2022, Hội LHPN tỉnh được giao dự toán kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Dự án 8 giai đoạn 1 (2021-2025) năm 2022: 3.829 triệu đồng. Kết quả thực hiện đến 30 tháng 11 năm 2022 là Ngân sách Trung ương: 1.393 triệu đồng, đạt 36,38% tổng kinh phí giao với một số nội dung hoạt động chủ yếu: Tổ chức 17 Hội nghị tập huấn  cho khoảng 800 cán bộ Hội LHPN các cấp, đại diện các ban, ngành của tỉnh; chi tổ phụ nữ, hội viên nồng cốt; đại diện UBND xã, trạm y tế xã, trường THCS tham gia; đoàn thành niên xã; cán bộ LĐTBXH, văn hóa thông tin của xã tham dự với các nội dung: hướng dẫn triển khai Chương trình nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị; hướng dẫn triển khai Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi; Địa chỉ tin cậy cộng đồng; mô hình truyền thông cộng đồng; hướng dẫn triển khai 4 gói chính sách hỗ trợ Phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em. Thông qua hoạt động tập huấn, các học viên được cung cấp các kiến thức về thành lập các mô hình; cung cấp kiến thức và kỹ năng, tạo tiền đề cho việc triển khai các hoạt động, mô hình thuộc Dự án 8 tại các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đảm bảo mục đích, yêu cầu và chất lượng. Ngoài ra trong năm 2022, tổ chức kiểm tra hoạt động dự án 8 tại 05 huyện, thành phố.

Các cấp Hội đã thành lập được 52 tổ truyền thông trong cộng đồng,  tiến hành các chiến dịch truyền thông được 52 buổi tại 52 tổ. Tổ chức mở 05 lớp tập huấn về kỹ năng điều hành cho nhóm truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng; Tập huấn cho hội viên, phụ nữ về ứng dụng KHCN trong quá trình sản xuất, kinh doanh; tổ chức tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025. Tiến hành khảo sát, hướng dẫn thành lập tổ truyền thông cộng đồng; khảo sát thành lập CLB thủ lĩnh. Tập huấn tổ truyền thông cộng đồng. Rà soát hướng dẫn thành lập, vận hành mô hình truyền thông cộng đồng. Kinh phí thực hiện ước đạt 13%, phấn đấu  đến 31/12/2022 đạt 68,5% tổng kinh phí trung ương giao.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn thành lập câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi… năm 2022 trên địa bàn các huyện, thành phố

Qua thực hiện, Hội LHPN tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và của tỉnh để kịp thời triển khai thực hiện Dự án, đồng thời hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện đảm bảo theo mục đích, yêu cầu đề ra và thực hiện các quy định về tài chính theo quy định. Kịp thời tổ chức Hội nghị  triển khai Đề án để thống nhất nhận thức, quan điểm và cách làm của tổ chức Hội; cập nhật tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án tại địa phương; thảo luận các giải pháp phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc… nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai các hoạt động của Dự án giai đoạn I: 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh hiệu quả, thành công.

 

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:1538
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068761 Tổng số người truy cập: 41 Số người online:
Phát triển:TNC