banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Kết quả triển khai thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
13-6-2024

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, ở phía Bắc Tây Nguyên, có đường biên giới dài 292,522. Dân số toàn tỉnh đến cuối năm 2021 là 568.780 người, dân tộc thiểu số có 312.430 người chiếm 54,93% với 43 dân tộc cùng sinh sống, có 07 dân tộc tại chỗ, gồm: Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ-Triêng, Hrê, Brâu và Rơ Măm. Tính đến cuối năm 2023 hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 là 10.220 hộ, chiếm tỷ lệ 6,84% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh; trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số là 9.716 hộ, chiếm 95,06% so với tổng số hộ hộ nghèo toàn tỉnh.

Ngay sau khi chính sách được Chính phủ ban hành, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, đơn đã phối hợp với các đơn vị địa phương lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp thực hiện chính sách tín dụng thuộc Chương trình đến các đối tượng bằng nhiều hình thức người dân trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Mô hình phát triển trồng cà phê từ nguồn vốn vay của CSXH. Ảnh TN.

Kết quả, giải ngân các nguồn vốn vay với doanh số cho vay trong 02 năm, năm 2022 và năm 2023 là 158.388 triệu đồng, với 3.466 hộ được tiếp cận nguồn vốn; Doanh số thu nợ 1.959 triệu đồng. Dư nợ 156.442 triệu đồng, với 3.434 hộ đang còn dư nợ.

Chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Quá trình triển khai thực hiện được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp và sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội ở địa phương nên hoạt động tín dụng chính sách theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP do Ngân hàng chính sách xã hội đã đạt được những kết quả nhất định; chính sách được người dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng.

Quá trình thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội kịp thời hướng dẫn, kiểm tra giám sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi tín dụng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, góp phần giải quyết một phần nhu cầu bức thiết về nhà ở, đất ở, đất sản xuất và chuyển đổi nghề,… với nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp, thời hạn dài sẽ tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc ổn định đời sống, sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh những mặt đã đạt được trong thời gian qua và để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện tốt việc lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách tín dụng  dưới nhiều hình thức đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt để vay vốn phục vụ giảm nghèo, giải quyết việc làm và các vấn đề an sinh xã hộ; Tăng cường công tác đôn đốc các địa phương triển khai rà soát, xác nhận, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đúng quy trình, đảm bảo thời gian; Hàng năm phối hợp với các địa phương rà soát, xác định nhu cầu vốn vay các đối tượng thụ hưởng chính sách của từng dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình theo quy định hướng dẫn của các cấp, các ngành có liên quan và tình hình, điều kiện thực tế của địa phương gửi Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch chính sách tín dụng theo quy định; Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trong công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP tại các địa phương.

Xuân Lộc

Số lượt xem:325
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068819 Tổng số người truy cập: 51 Số người online:
Phát triển:TNC