banner
Thứ 7, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn đối với chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
18-5-2022

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1478/UBND-KTTH về việc tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn đối với chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Lao động TBXH, Ban Dân tộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, cung cấp thông tin, số liệu, đối tượng, nhu cầu vốn vay của từng chương trình tín dụng có liên quan; hoàn thành, gửi về Ngân hàng CSXH tỉnh trước ngày 25/5/2022, cụ thể:

- Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát đối tượng, xây dựng bổ sung nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

 - Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động TBXH rà soát đối tượng, xây dựng bổ sung nhu cầu vay vốn đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

 - Ban Dân tộc tỉnh rà soát đối tượng, xây dựng bổ sung nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các đối tượng quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về tín dụng chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn từ năm 2021 -2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025.

 - UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục rà soát đối tượng, xây dựng bổ sung nhu cầu vốn của các chương trình tín dụng chính sách năm 2022, đảm bảo phản ánh đúng nhu cầu thực tế về vốn tín dụng của các đối tượng thụ hưởng chính sách tại từng thôn, tổ dân phố gửi về Ngân hàng CSXH tỉnh trước ngày 25/5 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trong đó, lưu ý trình tự, thủ tục xây dựng Kế hoạch tín dụng được thực hiện theo Quyết định số 86/QĐ-NHCS ngày 10/01/2014 của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH.

-  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp dưới phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách của đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

 - Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng CSXH tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương rà soát nhu cầu vay vốn đối với chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; đồng thời, tổng hợp nhu cầu bổ sung kế hoạch tín dụng năm 2022, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và gửi Ngân hàng CSXH Việt Nam theo đúng quy định./.

Ksor H’NHuên

Số lượt xem:603
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3038043 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC