banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 130) về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 39 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
12-1-2022

Ngày 11/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 17/TB-BCĐ về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 39 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

 Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 257 là V.M.T, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly, điều trị tại tỉnh Bình Dương vào ngày 06/01/2022. Ngày 08/01/2022, V.M.T di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến địa phương, V.M.T thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe và lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 09/01/2022, V.M.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.M.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 258 là Y.Tr, sinh năm 2020, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly, điều trị tại tỉnh Kon Tum (có mã số bệnh nhân là: 1.278.945). Ngày 19/12/2021, Y.Tr hoàn thành cách ly điều trị, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum cùng mẹ là trường hợp mắc COVID-19 thứ 428 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 02/12/2021). Ngày 10/01/2022, Y.Tr được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Tr hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

­Trường hợp mắc COVID-19:

Trường hợp từ thứ 1287 đến thứ 1304 (18 trường hợp) là các trường hợp đã được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1305 là N.V.T, sinh năm 1998, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ngày 07/01/2022, N.V.T thực hiện cách ly tại nhà (lý do N.V.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1224, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 07/01/2022). Ngày 09/01/2022, N.V.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.V.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1306 là P.D.Th, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 08/01/2022, P.D.Th di chuyển từ tỉnh Bình Phước về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, P.D.Th thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, được hướng dẫn tự cách ly tại nhà và lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do P.D.Th trở về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 09/01/2022, P.D.Th có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.D.Th hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1307 là Y.L, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 06/01/2022, Y.L di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, Y.L thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Ngày 08/01/2022, Y.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (giám sát xét nghiệm cộng đồng). Ngày 09/01/2022, Y.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.L hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1308 là T.C.L, sinh năm 1995, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 08/01/2022, T.C.L chuyển từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum; khi về đến địa phương, T.C.L thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Ngày 08/01/2022, T.C.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (giám sát xét nghiệm cộng đồng). Ngày 09/01/2022, T.C.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.C.L hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1309 là L.V.N, sinh năm 1985, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Ngày 03/01/2022, L.V.N di chuyển từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y về Việt Nam; khi về đến địa bàn huyện Ngọc Hồi, L.V.N tự theo dõi sức khỏe tại Khách sạn Phương Dung (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi). Ngày 08/01/2022, L.V.N đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 09/01/2022, L.V.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.V.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1310 là M.T.T.H sinh năm 1982, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 09/01/2022, M.T.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên (02 lần) (lý do M.T.T.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1268, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/01/2022), cả 02 lần đều cho kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. M.T.T.H hiện đang cách ly, điều trị tại nhà (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1311 là L.Đ.H.Đ sinh năm 2015, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 08/01/2022, L.Đ.H.Đ được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do L.Đ.H.Đ có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1260, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 08/01/2022). Ngày 09/01/2022, L.Đ.H.Đ có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.Đ.H.Đ hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1312 là H.T.V, sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 09/01/2022, H.T.V có triệu chứng sốt, được người nhà lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.T.V hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1313 là H, sinh năm 1989, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1314 là Y.H, sinh năm 1968, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1315 là R.C.H, sinh năm 2018, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1316 là Y.H, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1317 là Y.H, sinh năm 2008, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1318 là A.B, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1319 là Y.H, sinh năm 1995, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 09/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 thứ 1284 và thứ 1285, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/01/2022), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2,  hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1320 là X.L.L, sinh năm 1993, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 08/01/2022, X.L.L có triệu chứng mất vị giác nên đến Trạm Y tế xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi khai báo y tế và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 09/01/2022, X.L.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. X.L.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi (xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1321 là P.T.H, sinh năm 1985, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1322 là N.V.Tr, sinh năm 1982, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1323 là N.P.H.Đ, sinh năm 2015, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 09/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1281, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/01/2022), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1324 là L.V.T, sinh năm 1954, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1325 là L.Đ.H.N, sinh năm 1990, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 09/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1311, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/01/2022). Ngày 10/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 11/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1325 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 942 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 383 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:708
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068879 Tổng số người truy cập: 49 Số người online:
Phát triển:TNC