banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 123) về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 40 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
4-1-2022

Ngày 04/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo  số 44/TB-BCĐ về  02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 40 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum.Theo đó:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 242 là Y.H, sinh năm 1999, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly, điều trị tại tỉnh Kon Tum (có mã số bệnh nhân là: 1.096.166). Ngày 01/01/2022, Y.H hoàn thành cách ly điều trị, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum để chăm sóc cho con là trường hợp mắc COVID-19 thứ 388 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 27/11/2021). Ngày 02/01/2022, Y.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 243 là Y.G, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly, điều trị tại tỉnh Kon Tum (có mã số bệnh nhân là: 1.327.244). Ngày 29/12/2021, Y.G hoàn thành cách ly điều trị, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum để chăm sóc cho con là trường hợp mắc COVID-19 thứ 516 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/12/2021). Ngày 02/01/2022, Y.G được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.G hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

­Trường hợp mắc COVID-19:

Trường hợp từ thứ 1091 đến thứ 1114 (24 trường hợp) là các trường hợp đã được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1115 là T.H.V, sinh năm 1987, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/12/2021, T.H.V thực hiện cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum để chăm sóc cho con là trường hợp mắc COVID-19 thứ 1012 (được phát hiện dương tính  với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021). Ngày 02/01/2022, T.H.V được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.H.V hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1116 là N.T.H, sinh năm 1966, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 20/12/2021, N.T.H thực hiện cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum để chăm sóc cho chồng là trường hợp mắc COVID-19 thứ 606 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 20/12/2021). Ngày 02/01/2022, N.T.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1117 là A.Th, sinh năm 1969, giới tính nam, dân tộc Giẻ Triêng; địa chỉ: Xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ngày 25/12/2021, A.Th thực hiện cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum để chăm sóc cho em trai là trường hợp mắc COVID-19 thứ 580 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18/12/2021). Ngày 02/01/2022, A.Th được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Th hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 1118 là L.T.P, sinh năm 1993, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ngày 28/12/2021, L.T.P thực hiện cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum để chăm sóc cho con là trường hợp mắc COVID-19 thứ 889 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021). Ngày 02/01/2022, L.T.P được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.P hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1119 là A.L, sinh năm 1980, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, A.L thực hiện cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum để chăm sóc cho con là trường hợp mắc COVID-19 thứ 974 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29/12/2021). Ngày 02/01/2022, A.L được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1120 là A.C, sinh năm 2020, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, A.C đi theo mẹ là trường hợp mắc COVID-19 thứ 976 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29/12/2021) vào cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. Ngày 02/01/2022, A.C được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.C hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1121 là N.C.Q, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 23/12/2021, N.C.Q được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện N.C.Q có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 780, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 23/12/2021). Ngày 02/01/2022, N.C.Q được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.C.Q hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1122 là A.Ph, sinh năm 1986, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1123 là Y.N, sinh năm 1957, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1124 là A.B, sinh năm 2019, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 30/12/2021, các công dân này được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 969, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021). Ngày 02/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1125 là A.N, sinh năm 1959, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1126 là Y.S, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 01/01/2022, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1062, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 01/01/2022). Ngày 03/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1127 là Y.T, sinh năm 2008, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/12/2021, Y.T thực hiện cách ly tại nhà (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện Y.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 960, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021). Ngày 03/01/2022, Y.T được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1128 là N.T.L, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ngày 31/12/2021, N.T.L đến Trung tâm Y tế huyện Kon Plông khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là N.T.L có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1012, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021), có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Từ ngày 31/12/2021 - 02/01/2022, N.T.L thực hiện cách ly tại nhà (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông). Ngày 02/01/2022, N.T.L được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 03/01/2022, N.T.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1129 là N.P, sinh năm 1988, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 20/12/2021, N.P di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến Bến xe tỉnh Kon Tum (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum), N.P được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là N.P trở về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 02/01/2022, N.P được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.P hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1130 là N.T.T.U, sinh năm 2001, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 27/12/2021, N.T.T.U di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến Bến xe tỉnh Kon Tum (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum), N.T.T.U được các lực lượng chức năng vận động thực hiện cách ly tập trung tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum. Ngày 03/01/2022, N.T.T.U được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.T.U hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 04/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1130 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 843 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 287 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:357
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3039842 Tổng số người truy cập: 46 Số người online:
Phát triển:TNC