banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 122) về 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 23 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
3-1-2022

Ngày 03/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 22/TB-BCĐ về 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 23 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 - F0tdt-241 là N.T.H, sinh năm 1993, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly, điều trị tại tỉnh Kon Tum (có mã số bệnh nhân là: 1.545.142). Ngày 30/12/2021, N.T.H hoàn thành cách ly điều trị, được trở về địa phương và tiếp tục được theo dõi sức khỏe (tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum). Ngày 02/01/2022, N.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

­Trường hợp mắc COVID-19:

Trường hợp từ thứ 1068 đến thứ 1074 (07 trường hợp) là các trường hợp đã được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1075 là Y.S, sinh năm 1995, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1076 là Đ.Y.N.R, sinh năm 2017, giới tính nữ, dân tộc H’Rê; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Ngày 05/12/2021, các công dân này di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Từ ngày 06-26/12/2021, các công dân này ở tại huyện Kon Rẫy và thành phố Kon Tum. Ngày 27/12/2021, các công dân này di chuyển từ thành phố Kon Tum về huyện Sa Thầy. Ngay khi về đến địa phương, các công dân này thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy và được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy. Ngày 01/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1077 là L.T.T.T, sinh năm 1989, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/12/2021, L.T.T.T thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện L.T.T.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1012, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021). Ngày 02/01/2022, L.T.T.T được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1078 là N.T.M.H, sinh năm 1983, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 24/12/2021, N.T.M.H thực hiện cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum để chăm sóc cho con là trường hợp mắc COVID-19 thứ 810 (được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 24/12/2021). Ngày 01/01/2022, N.T.M.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.M.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum. tỉnh Kon Tum).

Thứ 1079 là Y.H, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 19/12/2021, Y.H di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum. Ngày 20/12/2021, Y.H được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện Y.H là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 609, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 20/12/2021). Ngày 02/01/2022, Y.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1080 là Y.N, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, Y.N di chuyển từ tỉnh Khánh Hòa (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngày 01/01/2022, Y.N đến Trạm Y tế xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông đã khẩn trương lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 02/01/2022, Y.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tư Mơ Rông (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1081 là T.T.V, sinh năm 1998, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 01/01/2022, T.T.V di chuyển từ tỉnh Bình Định (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến Bến xe tỉnh Kon Tum (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum), T.T.V được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 02/01/2022, T.T.V có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.V hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 1082 là Y.N, sinh năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1083 là M.H.C, sinh năm 1988, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Ngày 01/01/2022, các công dân này di chuyển từ tỉnh Bình Định về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến Bến xe tỉnh Kon Tum (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum), các công dân này được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là các công dân này về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 02/01/2022, các công dân có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1084 là P.T.K.H, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 27/12/2021, P.T.K.H di chuyển từ tỉnh Đồng Nai (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, P.T.K.H thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Mô Rai, huyện Sa Thầy và được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Ngày 01/01/2022, P.T.K.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.K.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1085 là Y.Ng, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 25/12/2021, Y.Ng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, Y.Ng thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum và được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum. Ngày 02/01/2022, Y.Ng được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Ng hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1086 là H.T.V, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Nùng; địa chỉ: Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 27/12/2021, H.T.V di chuyển từ tỉnh Thừa Thiên Huế về địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, H.T.V thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô và được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Tô (lý do là H.T.V về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 02/01/2022, H.T.V được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.T.V hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1087 là Y.Đ, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 31/12/2021, Y.Đ thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện Y.Đ có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1055, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/12/2021). Ngày 01/01/2022, Y.Đ có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Đ hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1088 là Đ.Q.H, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 01/01/2022, Đ.Q.H thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện Đ.Q.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1052, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/12/2021). Ngày 02/01/2022, Đ.Q.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.Q.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1089 là L.T.Đ, sinh năm 1965, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 01/01/2022, L.T.Đ thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện L.T.Đ có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1015, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/12/2021). Ngày 02/01/2022, L.T.Đ có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.Đ hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1090 là Y.Th, sinh năm 1994, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ngày 31/12/2021, Y.Th thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện Y.Th có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 962, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021). Ngày 02/01/2022, Y.Th có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Th hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei (thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 03/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1090 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 803 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 287 ca phát hiện tại cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng dịch tễ. Đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn có người tiếp xúc gần với ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm túc yêu cầu “5K + Vắc xin” trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng và thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Số lượt xem:741
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3039666 Tổng số người truy cập: 53 Số người online:
Phát triển:TNC