banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 119) về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 36 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
3-1-2022

Ngày 31/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 7089/TB-BCĐ về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 36 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 236 là L.T.H, sinh năm 1971, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/8/2021. Ngày 29/12/2021, L.T.H di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, L.T.H thực hiện khai báo y tế tại bến xe tỉnh Kon Tum (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) được các lực lượng chức năng vận động thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2; có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 237 là C.H.Q, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 26/12/2021 (có mã số bệnh nhân là 1.453.878). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, C.H.Q được trở về địa phương để tự theo dõi sức khỏe tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum. Ngày 29/12/2021, C.H.Q được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. C.H.Q hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chưa Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

­Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 944 là L.N.N.U, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc: Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 24/12/2021, L.N.N.U thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện L.N.N.U có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 788, được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 24/12/2021); ngày 30/12/2021, L.N.N.U được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.N.N.U hiện đang được cách ly điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 945 là H.T.H, sinh năm 1975, giới tính nam, dân tộc: Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, H.T.H di chuyển từ tỉnh Hà Tĩnh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến địa phương, H.T.H đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) để lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 946 là N.X.L, sinh năm 1966, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 23-27/12/2021, N.X.L ở tại tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa. Ngày 28/12/2021, N.X.L di chuyển từ tỉnh Khánh Hòa (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, N.X.L thực hiện khai báo y tế tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2; Trung tâm Y tế huyện Kon PLông đã khẩn trương lấy mẫu và chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Ngày 30/12/2021, N.X.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.X.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Thứ 947 là V.X.Đ, sinh năm 1991, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 26/12/2021, V.X.Đ di chuyển từ tỉnh Gia Lai (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, V.X.Đ được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện V.X.Đ là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 969, được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 29/12/2021); ngày 30/12/2021, V.X.Đ có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.X.Đ hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

Thứ 948 là H.T.M.C, sinh năm 2020, giới tính nữ, dân tộc Thái; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 949 là L.V.L, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Nùng; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 27/12/2021, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 849, được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 27/12/2021); ngày 29/12/2021, các công dân này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 950 là T.T.B.L, sinh năm 1969, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 26/12/2021, T.T.B.L thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện T.T.B.L có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 842, được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 26/12/2021); ngày 29/12/2021, T.T.B.L được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.B.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 951 là H.T.Tr, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Nùng; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 952 là H.T.T, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Nùng; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 953 là H.T.M, sinh năm 1967, giới tính nữ, dân tộc Nùng; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 954 là N.V.H, sinh năm 1972, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 28/12/2021, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 918, được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021); ngày 30/12/2021, các công dân này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 955 là N.T.T, sinh năm 1981, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 956 là T.T.H, sinh năm 2015, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 957 là L.T.D, sinh năm 1978, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 958 là T.P.T, sinh năm 2012, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 959 là N.T.T, sinh năm 1979, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 28/12/2021, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 916, được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021); ngày 30/12/2021, các công dân này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 960 là Y.L, sinh năm 1979, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 961 là Y.D, sinh năm 1995, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 962 là Y.B, sinh năm 1995, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 963 là Y.M, sinh năm 1993, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 964 là Y.A, sinh năm 2016, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 965 là Y.L, sinh năm 2019, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 966 là A.H, sinh năm 2012, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 28/12/2021, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này là F2 của trường hợp mắc COVID-19 thứ 913, được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021) ); ngày 30/12/2021, các công dân này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 967 là V.V.Q, sinh năm 1982, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 28/12/2021, V.V.Q thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện V.V.Q có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 910, được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021); ngày 30/12/2021, V.V.Q được lấy mấu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.V.Q hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 968 là H.T.T.H, sinh năm 1973, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 969 là Y.Ng, sinh năm 1991, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 970 là H.T.K.T, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 971 là P.T.H, sinh năm 1973, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Các công dân này là nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum; ngày 29/12/2021, các công dân này được lấy mẫu định kỳ để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 972 là N.T.L, sinh năm 1973, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. N.T.L là nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum; ngày 29/12/2021, N.T.L được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (lý do là qua điều tra truy vết phát hiện N.T.L có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 thứ 968, 969, 970 và 971 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29/12/2021), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 973 là Y.Đ, sinh năm 2001, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ngày 24/12/12/2021, Y.Đ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum; ngày 29/12/2021, Y.Đ được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Đ hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 974 là A.H, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/12/2021, A.H nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum). Ngày 29/12/2021, A.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 975 là L.N.C, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, L.N.C có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.N.C hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 976 là Y.Ch, sinh năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 977 là L.T.T.N, sinh năm 1980, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 29/12/2021, các công dân này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 940, được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 978 là L.T.S, sinh năm 1945, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, L.T.S được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện L.T.S có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 934, được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021), có kết quả xét nghiệm dương tính (+)  SARS-CoV-2. L.T.S hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 979 là P.C.L.V, sinh năm 1988, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, P.C.L.V được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện P.C.L.V có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 931, được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021), có kết quả xét nghiệm dương tính (+)với SARS-CoV-2. P.C.L.V hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 22 giờ ngày 30/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 979 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 746 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 233 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:172
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3039796 Tổng số người truy cập: 32 Số người online:
Phát triển:TNC