banner
Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 120) về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 54 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
3-1-2022

Ngày 01/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông báo  số 02/TB-BCĐ về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 54 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 238 là T.T.T.H, sinh năm 2001, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/11/2021. Ngày 28/12/2021, T.T.T.H di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, T.T.T.H thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy và được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại Khu tập trung Kiểm soát dịch xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy; ngày 29/12/2021, T.T.T.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 30/12/2021, T.T.T.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 239 là M.D.B, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Giẻ Triêng; địa chỉ: Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 16/12/2021 (có mã số bệnh nhân là 1.227.862). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, M.D.B được trở về địa phương để tự theo dõi sức khỏe tại xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi. Ngày 31/12/2021, M.D.B được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. M.D.B hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

­Trường hợp mắc COVID-19:

Trường hợp từ thứ 980 đến thứ 989 (10 trường hợp) là các trường hợp đã được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 990 là T.T, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/12/2021, T.T hoàn thành cách ly tập trung, được trở về địa phương để tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô); ngày 30/12/2021, được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 991 là H.M.C, sinh năm 2009, giới tính nam, dân tộc Nùng; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 25/12/2021, H.M.C thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện H.M.C có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 830, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 25/12/2021). Ngày 31/12/2021, H.M.C được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.M.C hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 922 là T.T.T, sinh năm 1993, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 25/12/2021, T.T.T thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện T.T.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 788, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 24/12/2021). Ngày 31/12/2021, T.T.T được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 993 là Đ.K.S, sinh năm 1969, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, Đ.K.S di chuyển từ tỉnh Thừa Thiên Huế (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Sau khi về đến địa phương, Đ.K.S thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum. Tại đây, Đ.K.S được các lực lượng chức năng vận động thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 30/12/2021, Đ.K.S có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.K.S hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

Thứ 994 là N.H.B, sinh năm 1988, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, N.H.B di chuyển từ Thành phố Hà Nội về tỉnh Kon Tum.  Ngay khi về đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.H.B được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam) và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 30/12/2021, N.H.B có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.H.B hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 995 là Y.Th, sinh năm 1988, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, Y.Th di chuyển từ tỉnh Đồng Tháp về tỉnh Kon Tum.  Ngay khi về đến Bến xe tỉnh Kon Tum (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) Y.Th được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là Y.Th về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam) và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. ngày 30/12/2021, Y.Th có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Th hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 996 là A.C, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/12/2021, A.C di chuyển từ tỉnh Bình Định (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, A.C thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Văn Lem, huyện Đăk Tô và được các lực lượng chức năng vận động thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Tô. Ngày 30/12/2021, A.C được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.C hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 997 là N.Đ.Q, sinh năm 1938, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 998 là N.T.B, sinh năm 1963, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 999 là N.Đ.T, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 29/12/2021, các công dân này có triệu chứng sốt, ho nên thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 30/12/2021, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.000 là N.T.T.H, sinh năm 1964, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, N.T.T.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện N.T.T.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 931, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021); ngày 30/12/2021, N.T.T.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.001 là H.Đ.A.Tr, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, H.Đ.A.Tr được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện H.Đ.A.Tr có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 968, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29/12/2021). Ngày 30/12/2021, H.Đ.A.Tr có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.Đ.A.Tr hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.002 là A.Nh, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, A.Nh được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện A.Nh có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 936, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021). Ngày 30/12/2021, A.Nh được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 31/12/2021, A.Nh có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Nh hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.003 là T.T.K.D, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 28/12/2021, T.T.K.D thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện T.T.K.D có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 912, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021). Ngày 29/12/2021, T.T.K.D được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 30/12/2021, T.T.K.D có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.K.D hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.004 là Y.H, sinh năm 1984, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1.005 là Y.X, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1.006 là Y.X, sinh năm 2019, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1.007 là Y.X, sinh năm 2009, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Ngày 29/12/2021, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 936, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021) và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 30/12/2021, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.008 là A.Q, sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1.009 là A.G, sinh năm 1995, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1.010 là A.Th, sinh năm 2019, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1.011 là Y.G, sinh năm 2016, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Ngày 29/12/2021, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 936, được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021) và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 30/12/2021, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.012 là T.Q.M, sinh năm 2018, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 27/12/2021, T.Q.M vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum). Ngày 30/12/2021, T.Q.M được lấy mẫu để xét nghiệm - với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.Q.M hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

         Thứ 1.013 là T.V.Đ, sinh năm 1962, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/12/2021, T.V.Đ đến Trạm Y tế phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi nhận được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã khẩn trương lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 31/12/2021, T.V.Đ có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.V.Đ hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.014 là N.T.M, sinh năm 1967, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/12/2021, N.T.M đến Trạm Y tế phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi nhận được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã khẩn trương lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 31/12/2021, N.T.M có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.M hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.015 là P.T.H, sinh năm 2016, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1.016 là P.T.K.N, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 29/12/2021, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 930, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021) và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 30/12/2021, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.017 là N.T.C, sinh năm 1982, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/12/2021, N.T.C có triệu chứng mệt mỏi nên đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) để xét nghiệm SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.C hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.018 là T.Q.T, sinh năm 1995, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/12/2021, T.Q.T đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng - thành phố Kon Tum) để xét nghiệm SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.Q.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.019 là T.T.B.T, sinh năm 2010, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, T.T.B.T thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện T.T.B.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 916, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021) và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 31/12/2021, T.T.B.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.B.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.020 là N.M.Th, sinh năm 1973, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/12/2021, N.M.Th thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện N.M.Th có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 954, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021) và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 31/12/2021, N.M.Th có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.M.Th hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.021 là Th.T, sinh năm 2006, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/12/2021, Th.T thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện Th.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 918, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021). Ngày 30/12/2021, Th.T được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 31/12/2021, Th.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Th.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.022 là N.T.T, sinh năm 1975, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1.023 là P.T.B, sinh năm 1975, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 30/12/2021, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 954, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021) và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 31/12/2021, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.024 là Đ.V.H.Th, sinh năm 2013, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1.025 là A.S.M, sinh năm 2012, giới tính nam, dân tộc Brâu; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1.026 là Đ.H.A, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 30/12/2021, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 958, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021) và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 31/12/2021, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.027 là L.V.T, sinh năm 1982, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/12/2021, L.V.T thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện L.V.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 954, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021) và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 31/12/2021, L.V.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.V.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.028 là N.T.T.G, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/12/2021, N.T.T.G có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đã khẩn trương lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 31/12/2021, N.T.T.G có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.T.G hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.029 là Y.H, sinh năm 1993, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1.030 là L.T.P.L, sinh năm 1980, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

Thứ 1.031 là N.V.D, sinh năm 1983, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 29/12/2021, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 907, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021). Ngày 30/12/2021, các công dân này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 31/12/2021, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.032 là P.T.A, sinh năm 1963, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/12/2021, P.T.A thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện P.T.A có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 967, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021) và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 31/12/2021, P.T.A có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.A hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1.033 là A.Tr, sinh năm 2009, giới tính năm, dân tộc KDong; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/12/2021, A.Tr có triệu chứng sốt, ho nên đến Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SAR-CoV-2. Ngày 31/12/2021, A.Tr có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Tr hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 08 giờ ngày 01/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1.033 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 763 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 270 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:251
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3434497 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
Phát triển:TNC