banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 127) về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 34 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
9-1-2022

Ngày 08/01/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 143/TB-BCĐ về  02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 34 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 251 là A.K, sinh năm 2007, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 252 là A.M, sinh năm 2009, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Đây là các công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly, điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/12/2021. Ngày 04/01/2022, các công dân này di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, các công dân này được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 06/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

­Trường hợp mắc COVID-19:

Trường hợp từ thứ 1192 đến thứ 1205 (14 trường hợp) là các trường hợp đã được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1206 là N.V.Th, sinh năm 1984, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 31/12/2021, N.V.Th thực hiện cách ly tại nhà (lý do là N.V.Th có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1032, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/12/20021). Ngày 07/01/2022, N.V.Th được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.V.Th hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).

Thứ 1207 là N.V.R, sinh năm 1935, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 31/12/2021, N.V.R thực hiện cách ly tại nhà (lý do là N.V.R có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1028, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/12/20021). Ngày 07/01/2022, N.V.R được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.V.R hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).

Thứ 1208 là N.K.P, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1209 là N.T.B.P, sinh năm 1998, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Ngày 05/01/2022, các công dân này di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, các công dân này thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, được vận động đi cách ly tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy và lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 06/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Sa Nhơn (xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1210 là Y.H, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 06/01/2022, Y.H di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, Y.H thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, được vận động đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy và lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 07/01/2022, Y.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1211 là P.T.H, sinh năm 1974, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 27/12/2021, P.T.H di chuyển từ tỉnh Đồng Nai (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, P.T.H  thực hiện khai báo y tế tại Điểm khai báo y tế thôn Bình Đông (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy) và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Ngày 01/01/2022, P.T.H thực hiện cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy để chăm sóc cho con là trường hợp mắc COVID-19 thứ 1084 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 01/01/2022). Ngày 07/01/2022, P.T.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1212 là Đ.M.C, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 02/01/2022, Đ.M.C di chuyển từ Thành phố Hà Nội (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum. Ngày 05/01/2022, Đ.M.C được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum và lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do Đ.M.C có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COIVD-19 tại Thành phố Hà Nội, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 04/01/2022). Ngày 06/01/2022, Đ.M.C có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.M.C hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1213 là Y.V, sinh năm 2010, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 05/01/2022, Y.V được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là Y.V có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1177, được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 05/01/2022); ngày 07/01/2022, Y.V có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.V hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1214 là P.V.N, sinh năm 1970, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 06/01/2022, P.V.N có triệu chứng sốt, ho nên tự lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã tiến hành lấy mẫu và chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 07/01/2022, P.V.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.V.N hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1215 là Y.L, sinh năm 1994, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1216 là A.V, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1217 là A.Ch.N, sinh năm 2012, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1218 là A.C.N, sinh năm 2014, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1219 là A.N, sinh năm 2011, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1220 là A.H, sinh năm 2011, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 06/01/2022, các công dân này có triệu chứng sốt, đau đầu, ăn không ngon nên được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 07/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1221 là L.Q.Th, sinh năm 2012, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 05/01/2022, L.Q.Th được lấy mẫu tầm soát để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do L.Q.Th có liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 thứ 1165, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 04/01/2022); ngày 06/01/2022, L.Q.Th có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.Q.Th hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1222 là N.Th.V, sinh năm 1963, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 06/01/2022, N.Th.V được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do N.Th.V có tiếp xúc gần với  trường hợp mắc COVID-19 thứ 1187, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 06/01/2022); ngày 07/01/2022, N.Th.V có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Th.V hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1223 là N.Tr.Ng, sinh năm 1963, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 06/01/2022, N.Tr.Ng được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do N.Tr.Ng có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1183, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 06/01/2022); ngày 07/01/2022, N.Tr.Ng có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Tr.Ng hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1224 là N.Q.P, sinh năm 1991, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ngày 04/01/2022, N.Q.P có triệu chứng sốt ho, rát họng. Ngày 06/01/2022, N.Q.P đến Trung tâm Y tế huyện Kon Plông lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Kon Plông đã tiến hành lấy mẫu và chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 07/01/2022, N.Q.P có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Q.P hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 1225 là L.N.S, sinh năm 1964, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 06/01/2022, L.N.S có triệu chứng mệt mỏi, ho, đau họng nên tự lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà đã tiến hành lấy mẫu và chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-Cov-2; ngày 07/01/2022, L.N.S có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.N.S hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 08/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1225 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 903 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 322 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:997
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068808 Tổng số người truy cập: 55 Số người online:
Phát triển:TNC