banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh số (SỐ 125) về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 23 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
6-1-2022

Ngày 06/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum có thông báo  số  96/TB-BCĐ về  03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 23 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 248 là A.Kh, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly, điều trị tại tỉnh Tiền Giang vào ngày 02/01/2022. Ngày 04/01/2022, A.Kh di chuyển từ tỉnh Tiền Giang (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến địa phương, A.Kh thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô và được các lực lượng chức năng lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên (lý do A.Kh có triệu chứng sốt, ho), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Kh hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 249 là H.Đ.L, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Nùng; địa chỉ: Xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly, điều trị tại tỉnh Bình Dương vào ngày 02/12/2021. Ngày 04/01/2022, H.Đ.L di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, H.Đ.L thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, được hướng dẫn cách ly tại nhà và lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do H.Đ.L về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.Đ.L hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 250 là A.S, sinh năm 2007, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly, điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/12/2021. Ngày 04/01/2022, A.S di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến bến xe tỉnh Kon Tum, A.S được các lực lượng chức năng vận động cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum và lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.S hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

­Trường hợp mắc COVID-19:

Trường hợp từ thứ 1143 đến thứ 1144 (02 trường hợp) là các trường hợp đã được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1145 là T.T.V, sinh năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Dao; địa chỉ: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 22/12/2021, T.T.V được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy (lý do là T.T.V có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 670, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 22/12/2021). Ngày 05/01/2022, T.T.V được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 5, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.V hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1146 là Đ.N.T.H, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 31/12/2021, Đ.N.T.H thực hiện cách ly tại nhà (lý do là Đ.N.T.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1001, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/12/2021). Ngày 04/01/2022, Đ.N.T.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.N.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1147 là A.L, sinh năm 2016, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/12/2021, A.L được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là A.L có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 969, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021). Ngày 04/01/2022, A.L được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1148 là Y.T.N, sinh năm 2021, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 31/12/2021, Y.T.N được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là Y.T.N có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1012, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021). Ngày 04/01/2022, Y.T.N được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.T.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1149 là N.T.T, sinh năm 2012, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 31/12/2021, N.T.T thực hiện cách ly tại nhà (lý do là N.T.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 935, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021). Ngày 04/01/2022, N.T.T được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1150 là A.Đ, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1151 là A.N, sinh năm 2005, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1152 là A.Đ, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1153 là A.C, sinh năm 2005, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1154 là A.Đ, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1155 là A.Nh, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

 Ngày 04/01/2022, các công dân này di chuyển từ tỉnh Tiền Giang (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến địa phương, các công dân này thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1156 là A.M, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 02/01/2022, A.M di chuyển từ tỉnh Long An (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngày 03/01/2022, A.M được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (giám sát xét nghiệm cộng đồng); ngày 04/01/2022, A.M có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.M hiện đang được cách ly, điều trị tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Văn Lem (xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1157 là Y.L, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 04/01/2022, Y.L di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến địa phương, Y.L thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (giám sát xét nghiệm cộng đồng). Ngày 05/01/2022, Y.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa thầy (thị trấn Sa thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1158 là N.T.T.Th, sinh năm 2001, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 02/01/2022, N.T.T.Th di chuyển từ tỉnh Thừa Thiên Huế về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, N.T.T.Th thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum và được hướng dẫn cách ly tại nhà (lý do N.T.T.Th về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 03/01/2022, N.T.T.Th được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 04/01/2022, N.T.T.Th có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.T.Th hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1159 là N.Q.D, sinh năm 1963, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 31/12/2021, N.Q.D di chuyển từ tỉnh Thanh Hóa (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, N.Q.D thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Ngày 03/01/2022, N.Q.D đến Trạm Y tế phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Q.D hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1160 là L.Q.K, sinh năm 2021, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 03/01/2022, L.Q.K di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, L.Q.K thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy và lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do L.Q.K về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 04/01/2022, L.Q.K có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. L.Q.K hiện đang được cách ly, điều trị tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1161 là N.T.H, sinh năm 1943, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 28/12/2021 - 03/01/2022, N.T.H điều trị nội trú tại Khoa Nội tổng hợp của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. Ngày 04/01/2022, N.T.H chuyển viện từ Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị. Tại đây, N.T.H được thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do N.T.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1162, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 04/01/2022), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1162 là C.T.K.D, sinh năm 1963, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 04/01/2022, C.T.K.D đưa mẹ (bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 1161, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 04/01/2022) chuyển viện từ Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị. Tại đây, C.T.K.D được thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. C.T.K.D hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1163 là V.Đ.H, sinh năm 1973, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 04/01/2022, V.Đ.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là V.Đ.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1159, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 04/01/2022). Ngày 05/01/2022, V.Đ.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.Đ.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1164 là T.C.H, sinh năm 1961, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 04/01/2022, T.C.H có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đến Trạm Y tế xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 05/01/2022, T.C.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.C.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1165 là V.Đ.H, sinh năm 2014, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 01/01/2022, V.Đ.H có triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, chán ăn. Ngày 04/01/2022, V.Đ.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.Đ.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 06/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1165 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 872 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 293 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:366
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3039837 Tổng số người truy cập: 42 Số người online:
Phát triển:TNC