banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Thông báo tình hình địch bệnh (SỐ 126) về 26 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
7-1-2022

Ngày 07/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 124/TB-BCĐ về  26 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Trường hợp từ thứ 1166 đến thứ 1170 (05 trường hợp) là các trường hợp đã được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1171 là L.T.T.H, sinh năm 1980, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 24/12/2021, L.T.T.H thực hiện cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà để chăm sóc cho con là trường hợp mắc COVID-19 thứ 790 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 24/12/2021). Ngày 06/01/2022, L.T.T.H xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1172 là P.H.T, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 22/12/2021, P.H.T di chuyển từ tỉnh Bình Định về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến địa phương, P.H.T đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do P.H.T về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 05/01/2022, P.H.T xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.H.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1173 là N.T.T, sinh năm 1983, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 05/01/2022, N.T.T thực hiện cách ly tại nhà và xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là N.T.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1150, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 04/01/2022). Ngày 06/01/2022, N.T.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1174 là A.H, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 05/01/2022, A.H được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Văn Lem, huyện Đăk Tô và xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là A.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1156, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 04/01/2022). Ngày 06/01/2022, A.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Văn Lem (xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1175 là N.T.D, sinh năm 1995, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 05/01/2022, N.T.D thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (giám sát xét nghiệm cộng đồng). Ngày 06/01/2022, N.T.D có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.D hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1176 là V.Đ.K, sinh năm 2015, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 04/01/2022, V.Đ.K thực hiện cách ly tại nhà và xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là V.Đ.K có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1165, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 04/01/2022). Ngày 05/01/2022, V.Đ.K có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.Đ.K hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1177 là Y.Tr, sinh năm 2010, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 05/01/2022, Y.Tr có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đến Trạm Y tế xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi xét nghiệm với SARS-CoV-2 (thực hiện xét nghiệm 02 lần), cả 02 lần đều có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Tr hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1178 là Y.Ng, sinh năm 2010, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 05/01/2022, Y.Ng đến Trạm Y tế xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là Y.Ng có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1177, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 05/01/2022), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Ng hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1179 là L.T.N, sinh năm 1986, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1180 là N.T.B.N, sinh năm 2020, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

 Ngày 01/01/2022, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1032, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/12/2021). Ngày 06/01/2022, các công dân có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1181 là A.Th, sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 31/12/2021, A.Th thực hiện cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là A.Th có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1033, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/12/2021). Ngày 06/01/2022, A.Th có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Th hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1182 là A.Đ, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 05/01/2022, A.Đ được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Văn Lem, huyện Đăk Tô và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là A.Đ có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1156, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 04/01/2022). Ngày 06/01/2022, A.Đ có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Đ hiện đang được cách ly, điều trị tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Văn Lem (xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1183 là V.T.D, sinh năm 1979, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 05/01/2022, V.T.D có triệu chứng mất khứu giác nên tự xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+). Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 06/01/2022, V.T.D có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.D hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1184 là Y.C, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 05/01/2022, Y.C đến Phòng khám Nhân Ái (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 06/01/2022, Y.C có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1185 là Y.H, sinh năm 1993, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1186 là Y.V, sinh năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 04/01/2022, các công dân này có triệu chứng sốt, đau đầu nên đến Trạm Y tế xã Ia Chim, thành phố Kon Tum xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 06/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1187 là P.C.C, sinh năm 1949, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 03/01/2022, P.C.C có triệu chứng sốt, đau họng; ngày 05/01/2022, P.C.C được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển về Trung tâm kiểm soát bệnh tật xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 06/01/2022, P.C.C có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.C.C hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1188 là N.T.T, sinh năm 1970, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 05/01/2022, N.T.T được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là N.T.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1176, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 05/01/2022). Ngày 06/01/2022, N.T.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1189 là L.T.T.Tr, sinh năm 1989, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 06/01/2022, L.T.T.Tr đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.T.Tr hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1190 là L.T.H, sinh năm 2019, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum. Ngày 06/01/2022, L.T.H đi cùng mẹ (trường hợp mắc COVID-19 thứ 1189, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 06/01/2022) đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1191 là N.C.D, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. Ngày 06/01/2022, N.C.D đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.C.D hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 07/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1191 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 882 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 309 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:580
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068964 Tổng số người truy cập: 51 Số người online:
Phát triển:TNC