banner
Thứ 4, ngày 28 tháng 2 năm 2024
Tập huấn thực hiện công tác quản lý đấu thầu các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh do Chính phủ Ai Len tài trợ
5-4-2022

Thực hiện thỏa thuận tài trợ giữa Chính phủ Ai Len và Chính phủ Việt Nam, theo đề nghị của Đại sứ quán Ai Len, cần phải sớm tổ chức đợt tập huấn đấu thầu để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn theo cam kết giữa nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam.

Với mục tiêu của đợt tập huấn này là nhằm tăng cường năng lực cho các xã ĐBKK về quản lý, tổ chức triển khai thực hiện nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len, tập trung vào nội dung nâng cao năng lực và kỹ năng thực hiện công tác quản lý đấu thầu các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, qua đó hỗ trợ thúc đẩy các cộng đồng DTTS tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn.

 Thực hiện Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 823/UBND-KGVX ngày 24 tháng 3 năm 2022 về phối hợp tổ chức tập huấn theo Giấy mời số 13/GM-EMPS ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Ban quản lý dự án EMPS, Ủy ban Dân tộc, từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum và Ban quản lý dự án EMPS, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đại sứ quán Ireland tổ chức tập huấn về nội dung quy trình đấu thầu áp dụng cho nguồn vốn viện trợ Ai Len cho đối tượng là các cán bộ Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc của 06 huyện, chủ đầu tư dự án và các cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý đấu thầu các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tại 10 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Kon Tum được thụ hưởng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2020.

Đồng chí Hà Hồng Duy, Phó Trưởng ban khai mạc lớp tập huấn

 Theo đó, trong đợt tập huấn này Đại sứ quán Ai Len đã lựa chọn Công ty Kiểm toán Nexia STT để đào tạo và tập huấn các quy trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, hỗ trợ cán bộ cấp tỉnh, huyện và xã tham gia thực hiện công tác quản lý đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030. Với nội dung tập huấn: Tăng cường, củng cố thêm kiến ​​thức và kỹ năng hiện có của cán bộ cấp xã, để đảm bảo họ có đủ năng lực để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong triển khai thực hiện công tác đấu thầu, tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại đã được nêu trong báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tại 5 tỉnh trong thời gian qua.

Toàn cảnh lớp  tập huấn

Các học viên tham gia đợt tập huấn đã nghiêm túc chấp hành về thời gian và tham gia học tập nhiệt tình, hăng say, trách nhiệm, hiệu quả để sau đợt tập huấn này, năng lực, kỹ năng thực hiện công tác quản lý đấu thầu của các đại biểu tham gia sẽ được nâng cao nhằm quản lý, sử dụng nguồn viện trợ của Chính phủ Ai Len một cách hiệu quả và thiết thực.

Đặng Quang Hưng

Số lượt xem:965
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3687152 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
Phát triển:TNC