banner
Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023
Ban Dân tộc ký kết chương trình phối hợp với Hội Nông Dân tỉnh Kon Tum
4-3-2022

Chiều ngày 25/2/2022, tại trụ sở cơ quan Hội Nông dân tỉnh Kon Tum, đại diện lãnh đạo hai cơ quan đã tổ chức buổi làm việc ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025. Đ/c Đinh Quốc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc và đ/c A Cường, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn hai cơ quan.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo hai cơ quan đã thông tin về tình hình tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, một số nội dung trọng tâm nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao trong thời gian tới. Buổi làm việc đã diễn ra sôi nổi, tích cực, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện Chương trình. Trên cơ sở đó, lãnh đạo hai cơ quan đã thống nhất thông qua chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 với nhiều hình thức thực hiện như:

Nội dung trọng tâm của Chương trình phối hợp gồm có: Phối hợp công tác trong tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện chính sách dân tộc; Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc thiểu số; Phối hợp trong công tác trao đổi thông tin về tình hình nông dân và nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; công tác thi đua khen thưởng; tập trung phối hợp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi giai đoạn 2021 - 2025 với các nội dung: Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nội dung trọng điểm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Chú trọng một số dự án, tiểu dự án liên quan trực tiếp đến người dân, nhất là hộ nông dân là người dân tộc thiểu số tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn như: Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3: Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội Nông dân phối hợp với Ban Dân tộc tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung trọng điểm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tới hội viên nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để các hội viên nông dân hưởng ứng, tham gia tích cực, có hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Xây dựng, tôn vinh hội viên nông dân điển hình tiên tiến có sức lan tỏa để nhân rộng. Hai bên tổ chức các hoạt động trao đổi về tổ chức thực hiện Chương trình; phối hợp lựa chọn, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín, người tiêu biểu là hộ nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn. Hai bên phối hợp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng, hội viên và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp Hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (tiểu dự án 4 của Dự án 5); Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác dân tộc cho cán bộ các cấp (tiểu dự án 2, Dự án 5); Phối hợp tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (tiểu dự án 2, Dự án 9); tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý (tiểu dự án1, Dự án 10).  Hội Nông dân tỉnh hằng năm chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số (Tiểu dự án 3, Dự án 10). Phối hợp với các đơn vị liên quan, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi để có cơ sở triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo, đề xuất các giải pháp và kiến nghị với cấp trên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Đinh Quốc Tuấn đánh giá cao việc thực hiện chương trình phối hợp giữa hai cơ quan, với mục tiêu tạo sự đồng thuận, tăng cường phối hợp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Định hướng các nội dung phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển vùng dân tộc của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Thủ trưởng hai cơ quan thống nhất giao Ban Xây dựng Hội - Hội Nông dân tỉnh và Phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh làm đầu mối tham mưu giúp việc hai cơ quan triển khai  hiệu quả các nội dung phối hợp đã đề ra.

                                                                                                                                       Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:570
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3429508 Tổng số người truy cập: 24 Số người online:
Phát triển:TNC