banner
Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023
Ban Dân tộc ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
25-2-2022

Ngày 23 tháng 02 năm 2022, Ban Dân tộc ban hành kế hoạch số 27/KH-BDT triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Mục đích của kế hoạch quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ; của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; cùng với đó là không ngừng phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành công tác dân tộc năm 2022; thực hiện đạt chỉ tiêu về tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo đó, kế hoạch đề ra với 8 nội dung cần thực hiện (1) Phấn đấu năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu đối với tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở đạt 97,06%, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất đạt 97,18%; (2) Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; (3) Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; (4) Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị văn hoá, con người Việt Nam; (5) Tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; (6) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; (7)  Ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; (8)  Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, năng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Đồng thời, kế hoạch cũng đã đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 và phân công lãnh đạo chỉ đạo; đơn vị chủ trì tham mưu, theo dõi, đôn đốc; đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện các nội dung để góp phần phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về văn hóa, xã hội đối với tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất năm 2022; thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các nội dung kế hoạch đã đề ra.

Mỹ Hạnh

Số lượt xem:533
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3429514 Tổng số người truy cập: 26 Số người online:
Phát triển:TNC