banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS
8-3-2022

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã lãnh đạo và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả khá toàn diện. Diện mạo nông thôn có bước chuyển biến rõ rệt; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần, trình độ dân trí của người dân được nâng lên. Đến nay trên toàn tỉnh đã có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 06 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 18 thôn tại các huyện biên giới đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới Kon Lung, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy (Ảnh: baokontum.com.vn)

Bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều giữa các thôn (làng), nhất là tại các thôn (làng) đồng bào DTTS. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cảnh quan, môi trường chưa đồng bộ; việc hình thành các điểm dân cư còn mang tính tự phát; đời sống vật chất và tinh thần của người dân một số vùng DTTS còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo người DTTS chiếm tỷ lệ cao trong tổng số hộ nghèo.

Để tạo nền tảng, cơ sở vững chắc cho việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng các thôn (làng) ở vùng đồng bào DTTS phát triển đồng bộ và bền vững, ngày 18/02/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS. Mục tiêu đến năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định phấn đấu toàn tỉnh có từ 50% trở lên số thôn (làng) vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo sát hợp với đặc điểm, tình hình ở địa phương; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia của các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao; nâng cao ý thức, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với công tác xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội; xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp tại vùng đồng bào DTTS…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, các Đảng ủy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị; giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị. Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phổ biến Chỉ thị đến Chi bộ./.

Nội dung Chỉ thị tại đây:

Rơ Châm Lê

Số lượt xem:1908
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068718 Tổng số người truy cập: 154 Số người online:
Phát triển:TNC