banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021
28-12-2021

Ngày 24/12/2021, tại Hội trường Ban Dân tộc, cơ quan Ban Dân tộc phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở cơ quan tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Đinh Quốc Tuấn, TUV, Trưởng Ban Dân tộc và đồng chí Hà Hồng Duy, Phó Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; tham dự Hội nghị có đồng chí U Minh Nam, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc.

Đồng chí Đinh Quốc Tuấn, TUV, Trưởng Ban Dân tộc và đồng chí Hà Hồng Duy, Phó Trưởng ban, Chủ tịch CĐCS Ban Dân tộc chủ trì điều hành Hội nghị

Hội nghị đã thông qua các Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Dân tộc; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu năm 2021; Báo cáo tình hình thu chi tài chính của Ban Dân tộc năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022; Báo cáo tình hình thu chi tài chính của Công đoàn Ban Dân tộc năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021, kế hoạch công tác thi đua năm 2022; Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021, chương trình công tác năm 2022; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy chế trong hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc, quy chế chi tiêu nội bộ.

Theo đó, trong năm 2021, với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể công chức, người lao động, cơ quan Ban Dân tộc đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ; triển khai thực hiện công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy tại xã kết nghĩa; cụ thể như: đã tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc cơ quan Ban Dân tộc theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP; tổ chức sắp xếp lại các phòng, ban, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển công chức theo quy định; ban hành Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc ban Dân tộc giai đoạn 2021-2026; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh như: Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết của Tỉnh uỷ “về bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch: Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiếu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II); Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Hoàn thành 100% các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Thực hiện đạt khoảng 95% các nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo Chương trình công tác trọng tâm của năm đề ra.

Trong năm 2021, tập thể và các cá nhân thuộc cơ quan Ban Dân tộc được các cấp ghi nhận thành tích gồm có: Ban Dân tộc được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen đã có thành tích đóng góp trong tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và Đề án phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ; có 02 tập thể và 09 lượt ĐVCĐ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen; có 01 tập thể, 01 cá nhân được Tỉnh ủy tặng bằng khen đã có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy; có 03 tập thể đạt danh hiệu tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 03 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; có 16 đảng viên có sáng kiến được Hội đồng sáng kiến Ban Dân tộc công nhận. Công đoàn cơ sở: Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cơ quan Ban Dân tộc: Đang đề nghị Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch CĐCS ký kết bản giao ước thi đua năm 2022

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; chấp hành nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện các giải pháp tiết kiệm; công tác thi đua năm 2022… Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc năm 2021.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Tuấn, TUV, Trưởng Ban Dân tộc, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, cơ quan và sự phối hợp của các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức và người lao động, cơ quan Ban Dân tộc sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị năm 2021 đề ra.

Trần Văn Tấn

Số lượt xem:1033
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3689864 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC