banner
Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022
25-2-2022

Ngày 23 tháng 2 năm 2022 Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Đinh Quốc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng khối thi đua; đồng chí Phan Cư, Giám đốc Đài phát thành và Truyền hình tỉnh, Phó khối thi đua; Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua của các Sở, ngành, đơn vị thuộc khối thi đua VHXH.

Đồng chí Đinh Quốc Tuấn, TUV, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng khối thi đua phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2022 tại Hội trường ban Dân tộc; Hội nghị đã nghe đơn vị Trưởng khối thi đua thông qua báo cáo tổng kết khối thi đua các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về văn hoá - xã hội năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022; Quyết định công nhận trưởng, phó khối thi đua năm 2022; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2002 của các đơn vị trong khối. Hội nghị đã tích cực thảo luận và đi đến thống nhất ký kết giao ước thi đua của khối năm 2022; đã xem xét, bỏ phiếu bình chọn và đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 01 đơn vị là Ban Dân tộc tỉnh, tặng bằng khen cho 03 đơn vị là: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y Tế, Sở Giáo dục và Đào tạo

Toàn cảnh Hội nghị

Khối thi đua VHXH gồm có 09 đơn vị thành viên, trong đó có 7 cơ quan chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh gồm: Ban Dân tộc, Đài phát thanh và truyền hình, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng cộng đồng; có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chính như: y tế; giáo dục và đào tạo; văn hoá; thể thao và du lịch; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; lao động - thương binh và xã hội; dân tộc; phát thanh và truyền hình; đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Các thành viên trong Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2022

Theo đó, trong năm 2021 các đơn vị thành viên đã bám sát Chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, tích cực, chủ động trong việc tham mưu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước theo ngành đơn vị, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ theo chức năng lĩnh vực phụ trách; nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Tỉnh uỷ ban hành các Nghị quyết, chủ trương, đề án, dự án, chuyền đề, các giải pháp lớn; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế, vănhoá, xã hội năm 2021. Việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo điều hành được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo về chất lượng nội dung, thời gian yêu cầu, đến thời điểm báo cáo 7/9 Sở, ngành thuộc khối đã hoàn thành 379/382 nhiệm vụ được giao.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại trụ sở các cơ quan, đơn vị được đảm bảo; công tác nắm tình hình địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh được thực hiện thường xuyên; Công tác tuyên truyền, các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID -19 được tăng cường, chấp hành nghiêm theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh; Cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho ngành y tế được quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện đạt kết quả; rà soát, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân được triển khai thực hiện kịp thời theo quy định, công tác phòng chống tệ nạn xã hội  được ̣đẩy mạnh, tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, các phẩm chất đạo đức nền tảng, ý thức công dân cho học sinh, sinh viên được quan tâm, chú trọng. Đầu tư, nâng cấp mở rộng quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy; Chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện.

Công tác Cải cách hành chính luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo quyết liệt; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước ngày càng đi vào nề nếp; Đã thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.  Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quản lý, sử dụng ngân sách, công tác quản lý tài sản công được các đơn vị triển khai đồng bộ, trong đó, lấy phòng ngừa là trọng tâm, thực hiện đầy đủ các quy định của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính. Các đơn vị đã thực hiện kê khai tài sản cá nhân đảm bảo theo quy định, công khai đầy đủ, minh bạch các nội dung về lĩnh vực tài chính, kế toán bằng các hình thức phù hợp, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm...

Trong không khí đoàn kết, thân thiện, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc là Trưởng khối thi đua năm 2021 đã vinh dự được trao cờ luân lưu của khối thi đua cho Trưởng khối thi đua năm 2022 là đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Tuấn, TUV, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị tin tưởng rằng với sự đồng lòng, đoàn kết, nổ lực phấn đấu, trong thời gian tới các đơn vị thi đua trong khối sẽ luôn hoàn tốt thành nhiệm vụ được giao của đơn vị và thực hiện đạt kết  quả  các nội dung phát động thi đua của khối trong năm 2022.

Trần Văn Tấn

Số lượt xem:1132
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3420398 Tổng số người truy cập: 52 Số người online:
Phát triển:TNC