banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 139) về 45 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
22-1-2022

Ngày 21/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 414/TB-BCĐ về 45 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Thứ 1718 là Đ.V.H, sinh năm 2020, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 13/01/2022, Đ.V.H thực hiện cách ly tại nhà (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1458). Ngày 18/01/2022, Đ.V.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.V.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1719 là Y.P, sinh năm 1984, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 05/01/2022, Y.P thực hiện cách ly tại nhà (là F2 của trường hợp mắc COVID-19 thứ 1178). Ngày 17/01/2022, Y.P nhập viện tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi, được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 18/01/2022, Y.P có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.P hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1720 là B.T.H, sinh năm 1989, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 13/01/2022, B.T.H thực hiện cách ly tại nhà (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1422). Ngày 18/01/2022, B.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2. Ngày 19/01/2022, B.T.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. B.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1721 là D.M.Q, sinh năm 2007, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, D.M.Q thực hiện cách ly tại nhà (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1430). Ngày 18/01/2022, D.M.Q được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2. Ngày 19/01/2022, D.M.Q có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. D.M.Q hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

- Thứ 1722 là B.T.A.L, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, B.T.A.L di chuyển từ tỉnh Thừa Thiên Huế về tỉnh Kon Tum. Khi về đến địa phương, B.T.A.L khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 18/01/2022, B.T.A.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. B.T.A.L hiện đang được cách ly tại nhà (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1723 là L.V.T, sinh năm 1974, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, L.V.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1608). Ngày 18/01/2022, L.V.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.V.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1724 là B.V.Q, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ngày 10/01/2022, B.V.Q di chuyển từ tỉnh Khánh Hòa về tỉnh Kon Tum. Khi về đến địa phương, B.V.Q khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 18/01/2022, B.V.Q được lấy mẫu để xét ghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. B.V.Q hiện đang được cách ly tại Điểm cách ly, điều trị xã Ia Tơi (xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1725 là T.T.T.M, sinh năm 1980, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, T.T.T.M được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1647). Ngày 18/01/2022, T.T.T.M có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.T.M hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1726 là T.T.N.A, sinh năm 1994, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, T.T.N.A được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1658). Ngày 18/01/2022, T.T.N.A có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.N.A hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1727 là T.X.H, sinh năm 1989, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, T.X.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1713). Ngày 18/01/2022, T.X.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.X.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1728 là T.B.H, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, T.B.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2.  Ngày 18/01/2022, T.B.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.B.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1729 là Dj, sinh năm 2013, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1730 là A.Tr, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 17/01/2022, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1630). Ngày 18/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1731 là B.Đ.H, sinh năm 1985, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, B.Đ.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1601). Ngày 18/01/2022, B.Đ.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. B.Đ.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1732 là P.H.P, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Hrê; địa chỉ: Xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, P.H.P có triệu chứng ho, sốt. Ngày 18/01/2022, P.H.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 19/01/2022, P.H.P có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.H.P hiện đang được cách ly, điều trị tại Điểm cách ly, điều trị phường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1733 là R.C.M, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1734 là N.T.C, sinh năm 1983, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Ngày 18/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 19/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại Điểm cách ly, điều trị phường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 1735 là N.V.T, sinh năm 1987, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 14/01/2022, N.V.T có triệu chứng đau họng, chảy nước mũi. Ngày 18/01/2022, N.V.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 19/01/2022, N.V.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.V.T hiện đang được cách ly, điều trị tại tại Điểm cách ly, điều trị phường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1736 là B.T.V, sinh năm 1979, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/01/2022, B.T.V được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1706), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. B.T.V hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1737 là C.T.T.H, sinh năm 1984, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/01/2022, C.T.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1736), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. C.T.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1738 là V.T.N, sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/01/2022, V.T.N lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1667). Ngày 19/01/2022, V.T.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1739 là L.T.T.T, sinh năm 2010, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, L.T.T.T đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 18/01/2022, L.T.T.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1740 là T.T.Đ, sinh năm 2011, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, T.T.Đ thực hiện cách ly tại nhà (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1563). Ngày 18/01/2022, T.T.Đ được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 19/01/2022, T.T.Đ có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.Đ hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1741 là Y.H, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Giẻ Triêng; địa chỉ: Xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, Y.H thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1612). Ngày 18/01/2022, Y.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1742 là A.N, sinh năm 1978, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ngày 15/01/2022, A.N thực hiện cách ly tại nhà (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1395). Ngày 16/01/2022, A.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 19/01/2022, A.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.N hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1743 là A.T.A, sinh năm 1971, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1744 là Y.L, sinh năm 1982, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1745 là Y.H.L, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Ngày 16/01/2022, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1595). Ngày 17/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 19/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1746 là T.T.Q.T, sinh năm 2015, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1747 là T.N.N.Y, sinh năm 2011, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Ngày 19/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1523), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1748 là P.H.L, sinh năm 2011, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 19/01/2022, P.H.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1523), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.H.L hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1749 là T.T.H, sinh năm 1989, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 19/01/2022, T.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1748), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1750 là Y.H, sinh năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1751 là Y.X, sinh năm 1991, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1752 là Y.U, sinh năm 1965, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Ngày 18/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1687), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1753 là Đ.T.T, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/01/2022, Đ.T.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1686). Ngày 19/01/2022, Đ.T.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 1754 là T.D.T, sinh năm 1972, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/01/2022, T.D.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 19/01/2022, T.D.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.D.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1755 là B.V.M, sinh năm 1977, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1756 là L.T.P, sinh năm 1981, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Ngày 18/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1724), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại Điểm cách ly, điều trị xã Ia Tơi (xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1757 là L.T.H, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, L.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1650). Ngày 19/01/2022, L.T.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1758 là A.D, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, A.D được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1657). Ngày 19/01/2022, A.D có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.D hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1759 là H.T.Ch, sinh năm 2011, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/01/2022, H.T.Ch được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1717). Ngày 19/01/2022, H.T.Ch có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.T.Ch hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1760 là V.T.T.Q, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thứ 1761 là V.T.T.Qu, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 18/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1709). Ngày 19/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1762 là T.V.U.N, sinh năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/01/2022, T.V.U.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1656). Ngày 19/01/2022, T.V.U.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.V.U.N hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 20/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1762 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1047 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 715 ca phát hiện tại cộng đồng

Số lượt xem:701
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3969903 Tổng số người truy cập: 43 Số người online:
Phát triển:TNC