banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 132) về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 58 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
14-1-2022

Ngày 14/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông báo số 279/TB-BCĐ về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 58 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 260 là N.Đ.P, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly, điều trị tại tỉnh Đồng Nai vào ngày 15/12/2021. Ngày 17/12/2021, N.Đ.P di chuyển từ tỉnh Đồng Nai (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngày 22/12/2021, N.Đ.P được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy (lý do N.Đ.P có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 thứ 774 và thứ 775, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 22/12/2021). Ngày 08/01/2022, N.Đ.P hoàn thành cách ly tập trung, được trở về địa phương để tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy). Ngày 12/01/2022, N.Đ.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Đ.P hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 261 là P.T.L, sinh năm 1980, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly, điều trị tại tỉnh Kon Tum (mã số bệnh nhân: 1.453.888). Ngày 09/01/2022, P.T.L hoàn thành cách ly điều trị, được trở về địa phương để tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy). Ngày 12/01/2022, P.T.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

­Trường hợp mắc COVID-19:

Trường hợp từ thứ 1344 đến thứ 1355 (12 trường hợp) là các trường hợp đã được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1356 là V.N.P, sinh năm 1991, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 09/01/2022, V.N.P thực hiện cách ly tại nhà (lý do V.N.P có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1268, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/01/2022). Ngày 11/01/2022, V.N.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.N.P hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1357 là T.V.K, sinh năm 1965, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 09/01/2022, T.V.K thực hiện cách ly tại nhà (lý do T.V.K có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1310, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/01/2022). Ngày 12/01/2022, T.V.K được lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.V.K hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1358 là T.L.L, sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 28/12/2021, T.L.L thực hiện cách ly tại nhà (lý do T.L.L có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 909, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021). Ngày 12/01/2022, T.L.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.L.L hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1359 là N.P.G, sinh năm 1998, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1360 là L.T.H.A, sinh năm 1998, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1361 là N.H.G.N, sinh năm 2021, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 01/01/2022, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1028, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/12/2021). Ngày 12/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1362 là N.V.T, sinh năm 1984, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1363 là T.Q.T, sinh năm 1985, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1364 là L.T.T.C, sinh năm 1983, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ngày 10/01/2022, các công dân này di chuyển từ tỉnh Lâm Đồng (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy), các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do các công dân này tự lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2). Ngày 11/01/2022, sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 12/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1365 là T.T.T sinh năm 1972, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 09/01/2022, T.T.T di chuyển từ tỉnh Thừa Thiên Huế về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, T.T.T thực hiện khai báo y tế tại Phòng khám đa khoa khu vực xã Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, được hướng dẫn cách ly tại nhà (lý do T.T.T về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 10/01/2022, T.T.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 12/01/2022, T.T.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1366 là V.T.Đ sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1367 là N.C.T, sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1368 là N.H.BT, sinh năm 2010, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 10/01/2022, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1312, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/01/2022). Ngày 11/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1369 là A.H, sinh năm 1979, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1370 là H, sinh năm 1983, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1371 là H, sinh năm 1965, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1372 là A.R, sinh năm 2018, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1373 là Y, sinh năm 1969, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1374 là A.Ngh, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 10/01/2022, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu tầm soát để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ thứ 1313 đến thứ 1319, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/01/2022). Ngày 11/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1375 là Y.B, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1376 là Y.V, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1377 là Y.Th, sinh năm 1999, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1378 là N.T.K.L, sinh năm 1972, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 10/01/2022, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu tầm soát để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1343, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/01/2022). Ngày 11/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1379 là L.T.T, sinh năm 1983, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, L.T.T có triệu chứng mệt mỏi, đau họng, sốt nhẹ nên tự lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1380 là D.T.N, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, D.T.N đến Trung tâm Y tế huyện Kon Plông xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế huyện Kon Plông đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. D.T.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1381 là N.T.N, sinh năm 1993, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1382 là N.Q.T, sinh năm 1987, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1383 là D.N.T, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1384 là T.P.K, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1385 là J.M, sinh năm 1973, giới tính nam, quốc tịch Philipines; địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1386 là J.P, sinh năm 1973, giới tính nữ, quốc tịch Colombia; địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1387 là H.N, sinh năm 1981, giới tính nam, quốc tịch Philipines; địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Ngày 12/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1380, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 12/01/2022), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1388 là N.N.C.C, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, N.N.C.C được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do N.N.C.C có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1330, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/01/2022). Ngày 12/01/2022, N.N.C.C có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2.  N.N.C.C hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1389 là Đ.T.H.L, sinh năm 1992, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, Đ.T.H.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do Đ.T.H.L có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1330, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/01/2022), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2.  Đ.T.H.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1390 là V.T.T, sinh năm 1986, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1391 là N.C.T, sinh năm 1984, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1392 là N.C.T, sinh năm 2014, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1393 là N.C.M, sinh năm 2019, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Ngày 11/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 thứ 1330 và thứ 1331, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/01/2022), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1394 là N.T.T.N, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 06/01/2022, N.T.T.N có triệu chứng mệt mỏi, ho, đau tức ngực. Ngày 11/01/2022, N.T.T.N tự thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Chiều cùng ngày, N.T.T.N đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngày 12/01/2022, N.T.T.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.T.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1395 là A.P, sinh năm 1976, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1396 là Y.Th, sinh năm 1976, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 11/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1327, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/01/2022). Ngày 12/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1397 là R.C.N, sinh năm 1993, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, R.C.N có triệu chứng mệt mỏi nên đến Trạm Y tế xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 12/01/2022, R.C.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. R.C.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy, Ia H’Drai (xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1398 là A.K, sinh năm 1979, giới tính nam, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, A.K được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là A.K có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1397, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 12/01/2022), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.K hiện đang được cách ly, điều trị tại Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy, Ia H’Drai (xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1399 là L.T.T.A, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, L.T.T.A được lấy mẫu tầm soát để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do L.T.T.A có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1341, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/01/2022). Ngày 12/01/2022, L.T.T.A có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.T.A hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1400 là N.Q.V, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1401 là N.T.Y.T, sinh năm 1985, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 Ngày 11/01/2022, các công dân này được lấy mẫu tầm soát để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1334, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/01/2022). Ngày 12/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 13/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1401 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 968 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 433 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:497
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068574 Tổng số người truy cập: 28 Số người online:
Phát triển:TNC