banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 135) về 61 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
16-1-2022

Ngày 16/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 310/TB-BCĐ về 61 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Trường hợp từ thứ 1485 đến thứ 1504 (20 trường hợp) là các trường hợp đã được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1505 là Y.D.A, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 07/01/2022, Y.D.A thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do Y.D.A có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 thứ 1232 và 1233). Ngày 14/01/2022, Y.D.A được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.D.A hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1506 là Đ.T.H.N, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Mường; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

- Thứ 1507 là Đ.C.C, sinh năm 1953, giới tính nam, dân tộc Mường; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 12/01/2022, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1422). Ngày 15/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1508 là N.T.V, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 08/01/2022, N.T.V thực hiện cách ly tại nhà (lý do N.T.V có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1281). Ngày 14/01/2022, N.T.V được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.V hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1509 là A.Đ, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum. Ngày 13/01/2022, A.Đ di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum. Khi về đến địa phương, A.Đ khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, được vận động cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy và lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 14/01/2022, A.Đ có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Đ hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1510 là N.D.T, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1511 là N.V.V, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

         Ngày 12/01/2022, các công dân này di chuyển từ Thành phố Hà Nội về tỉnh Kon Tum. Khi về đến địa phương, các công dân này thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, được hướng dẫn cách ly tại nhà và lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 15/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1512 là T.T.T, sinh năm 1961, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, T.T.T di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum. Khi về đến địa phương, T.T.T thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. Ngày 14/01/2022, T.T.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1513 là A.H, sinh năm 1998, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 13/01/2022, A.H di chuyển từ tỉnh Kiên Giang về tỉnh Kon Tum. Khi về đến địa phương, A.H thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum. Ngày 14/01/2022, A.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 15/01/2022, A.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1514 là D.H.Th, sinh năm 1981, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ngày 13/01/2022, D.H.Th được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 14/01/2022, D.H.Th có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. D.H.Th hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1515 là Y.Tr, sinh năm 1998, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 13/01/2022, Y.Tr được lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do Y.Tr có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1459). Ngày 14/01/2022, Y.Tr có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Tr hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1516 là Đ.T.M.T, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1517 là H.M.H.N, sinh năm 1995, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 13/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1427). Ngày 14/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1518 là Đ.V.L, sinh năm 1949, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1519 là T.T.C, sinh năm 1949, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 13/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1458). Ngày 14/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1520 là T.H.H, sinh năm 2013, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 13/01/2022, T.H.H được lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do T.H.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1434). Ngày 14/01/2022, T.H.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.H.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

         Thứ 1521 là N.V.L, sinh năm 1979, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 13/01/2022, N.V.L có triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho, được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 14/01/2022, N.V.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.V.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 1522 là Đ.T.H, sinh năm 1986, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 14/01/2022, Đ.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do Đ.T.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1450). Ngày 15/01/2022, Đ.T.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại điểm điều trị Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1523 là H.T.C, sinh năm 1986, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 14/01/2022, H.T.C được lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 15/01/2022, H.T.C có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.T.C hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 1524 là T.N.B.H, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1525 là Đ.Y.H.N, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Ngày 15/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 1523), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1526 là H.Q.V, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 15/01/2022, H.Q.V được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do H.V.Q có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 1523), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.Q.V hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

         Thứ 1527 là N.T.T.D, sinh năm 1992, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1528 là N.T.H.T, sinh năm 1981, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1529 là N.T.L, sinh năm 1988, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1530 là N.T.H, sinh năm 1981, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1531 là N.M.K, sinh năm 2017, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Ngày 14/01/2022, các công dân này có triệu chứng sổ mũi, rát họng, tự lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngày 15/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1532 là N.M.Q, sinh năm 2015, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1533 là V.T.K.C, sinh năm 1991, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1534 là Đ.T.H, sinh năm 1958, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Ngày 15/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1527), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1535 là A.S, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ngày 14/01/2022, A.S vào chăm sóc cho em trai đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Tại đây, A.S được lấy mẫu làm xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.S hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1536 là A.X, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ngày 14/01/2022, A.X được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do A.X có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1535), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.X đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1537 là H.T.M.T, sinh năm 2011, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 13/01/2022, H.T.M.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do H.T.M.T có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 thứ 1417 và 1418). Ngày 15/01/2022, H.T.M.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.T.M.T đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1538 là N.T.Q, sinh năm 1995, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1539 là Đ.V.M, sinh năm 1983, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Ngày 14/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1466). Ngày 15/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1540 là N.T.K, sinh năm 1952, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 14/01/2022, N.T.K được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do N.T.K có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1416). Ngày 15/01/2022, N.T.K có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.K đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1541 là N.T.T, sinh năm 1985, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 14/01/2022, N.T.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do N.T.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1412). Ngày 15/01/2022, N.T.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.T đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1542 là N.T.Th, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1543 là L.T.V.P, sinh năm 1984, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 14/01/2022, các công dân này có triệu chứng sốt, ho, khó thở nên tự lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 15/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1544 là Y.L, sinh năm 1995, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 14/01/2022, Y.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do Y.L có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1435). Ngày 15/01/2022, Y.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.L hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1545 là N.G.L, sinh năm 2014, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 13/01/2022, N.G.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do N.G.L có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1446). Ngày 14/01/2022, N.G.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.G.L hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 16/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1545 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1015 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 530 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:880
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068850 Tổng số người truy cập: 59 Số người online:
Phát triển:TNC