banner
Thứ 4, ngày 29 tháng 5 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 133) về 45 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
14-1-2022

Ngày 14/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 289/TB-BCĐ về 45 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Trường hợp từ thứ 1402 đến thứ 1405 (04 trường hợp) là các trường hợp đã được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1406 là L.M.A.D, sinh năm 1991, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, L.M.A.D thực hiện cách ly tại nhà (lý do L.M.A.D có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1330, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/01/2022). Ngày 13/01/2022, L.M.A.D được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.M.A.D hiện đang được cách ly điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1407 là N.Đ.G.L, sinh năm 2013, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/12/2021, N.Đ.G.L thực hiện cách ly tại nhà (lý do N.Đ.G.L có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 959, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/12/2021). Ngày 13/01/2022, N.Đ.G.L được lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Đ.G.L hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1408 là Y.Tr, sinh năm 2010, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 07/01/2022, Y.Tr thực hiện cách ly tại nhà (lý do Y.Tr có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1213, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 07/01/2022). Ngày 13/01/2022, Y.Tr được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Tr hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1409 là Y.L.Tr, sinh năm 2019, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 07/01/2022, Y.L.Tr được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do Y.L.Tr có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 thứ 1232 và thứ 1233, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 07/01/2022). Ngày 13/01/2022, Y.L.Tr được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.L.Tr hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1410 là A.H, sinh năm 2019, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 09/01/2022, A.H thực hiện cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum cùng mẹ là trường hợp mắc COVID-19 thứ 1319 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/01/2022). Ngày 13/01/2022, A.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1411 là Y.L, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, Y.L di chuyển từ Thành phố Hà Nội về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, Y.L đến Trạm Y tế xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông để khai báo y tế, tại đây Y.L được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do Y.L về từ vùng có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 13/01/2022, Y.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1412 là N.T.L, sinh năm 1987, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, N.T.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do N.T.L có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1367, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 11/01/2022). Ngày 12/01/2022, N.T.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1413 là Y.Tr, sinh năm 2014, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1414 là A.R, sinh năm 1991, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1415 là Y.Th, sinh năm 2020, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 Ngày 11/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ thứ 1369 đến thứ 1374, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 11/01/2022). Ngày 12/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1416 là N.X.A, sinh năm 1965, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, N.X.A đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà, được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.X.A hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 1417 là H.S.D, sinh năm 2013, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1418 là H.T.T.Q, sinh năm 2018, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

 Ngày 12/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1392, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 11/01/2022). Ngày 13/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1419 là T.V.H, sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, T.V.H thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do T.V.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1357, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 12/01/2022). Ngày 13/01/2022, T.V.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.V.H đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1420 là B.T.Tr, sinh năm 1968, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, B.T.Tr thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do B.T.Tr này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1357, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 12/01/2022). Ngày 13/01/2022, B.T.Tr có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. B.T.Tr đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1421 là V.T.Y, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Tày; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, V.T.Y có triệu chứng ho, sốt nhẹ, mệt mỏi. Ngày 12/01/2022, V.T.Y đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đã lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 13/01/2022, V.T.Y có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.Y hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1422 là Đ.C.Q, sinh năm 1984, giới tính nam, dân tộc Mường; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, Đ.C.Q có triệu chứng mất vị giác, sốt nhẹ, mệt mỏi nên tự lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 13/01/2022, Đ.C.Q có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.C.Q hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1423 là N.T.B.N, sinh năm 1975, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1424 là X.T.V, sinh năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Mường; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 11/01/2022, các công dân này tự lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 13/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1425 là N.T.H, sinh năm 1983, giới tính nữ, dân tộc Mường; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1426 là H.A.N, sinh năm 1983, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 11/01/2022, các công dân này có triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi. Ngày 12/01/2022, các công dân này đến Trạm Y tế thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 13/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1427 là N.P.V, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, N.P.V có triệu chứng sốt cao, mệt mỏi, ho, tức ngực. Ngày 13/01/2022, N.P.V nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, tại đây N.P.V được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.P.V hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1428 là T.N.A, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 13/01/2022, T.N.A đưa bạn là trường hợp mắc COVID-19 thứ 1427 nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, tại đây T.N.A được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.N.A hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1429 là P.T.T.N, sinh năm 1978, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 13/01/2022, P.T.T.N nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, tại đây P.T.T.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.T.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1430 là L.T.M.T, sinh năm 1986, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 10/01/2022, L.T.M.T có triệu chứng mệt mỏi. Ngày 12/01/2022, L.T.M.T đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.M.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1431 là L.D.D, sinh năm 1971, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, L.D.D đến khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, tại đây L.D.D được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 13/01/2022, L.D.D có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.D.D hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1432 là V.T.K.L, sinh năm 1984, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, V.T.K.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 13/01/2022, V.T.K.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.K.L hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1433 là N.Q.V, sinh năm 1967, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, N.Q.V thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do N.Q.V có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1378, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 11/01/2022). Ngày 12/01/2022, N.Q.V có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Q.V hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1434 là T.T.M.T, sinh năm 1973, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, T.T.M.T thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do T.T.M.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1323, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 11/01/2022). Ngày 12/01/2022, T.T.M.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.M.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1435 là L.K, sinh năm 2014, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, L.K thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do L.K có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1323, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 11/01/2022). Ngày 12/01/2022, L.K có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.K hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1436 là Y.K, sinh năm 1999, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1437 là A.H, sinh năm 1988, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1438 là O, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1439 là J, sinh năm 1986, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1440 là Y.Th, sinh năm 1986, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 11/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ thứ 1369 đến thứ 1374, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 11/01/2022). Ngày 12/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1441 là Đ.H.T, sinh năm 2010, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, Đ.H.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do Đ.H.T có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ thứ 1366 đến thứ 1368, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 11/01/2022). Ngày 12/01/2022, Đ.H.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.H.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1442 là K.R.C, sinh năm 1984, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, K.R.C có triệu chứng ho, sốt, chảy nước mũi nên tự lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. K.R.C hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1443 là T.N.H.K, sinh năm 2008, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1444 là T.N.H.Kh, sinh năm 2013, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1445 là T.N.H.Kh, sinh năm 2015, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 11/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1340, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/01/2022). Ngày 12/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1446 là N.T.Tr, sinh năm 1980, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, N.T.Tr được lấy mẫu định kỳ để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 13/01/2022, N.T.Tr có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.Tr hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 14/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1446 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 978 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 468 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:754
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3901908 Tổng số người truy cập: 29 Số người online:
Phát triển:TNC