banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 137) về 38 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
18-1-2022

Ngày 18/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 363/TB-BCĐ về 38 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Thứ 1606 là N.T.H.H, sinh năm 1981, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 13/01/2022, N.T.H.H thực hiện cách ly tại (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1429). Ngày 16/01/2022, N.T.H.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.H.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1607 là D.T.T.Tr, sinh năm 2011, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 13/01/2022, D.T.T.Tr thực hiện cách ly tại nhà (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1418). Ngày 16/01/2022, D.T.T.Tr được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. D.T.T.Tr hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1608 là L.T.A, sinh năm 2016, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 10/01/2022, L.T.A di chuyển từ Thành phố Đà Nẵng về tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, L.T.A có triệu chứng sốt, ho, rát họng nên đến Trạm Y tế xã Đăk Xú lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.A hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1609 là N.Đ.L, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 14/01/2022, N.Đ.L di chuyển từ Thành phố Hà Nội về tỉnh Kon Tum. Khi về đến địa phương, N.Đ.L tự thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 15/01/2022, N.Đ.L tự xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 16/01/2022, N.Đ.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Đ.L hiện đang được cách ly, điều trị tại điểm điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1610 là N.C.V, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 15/01/2022, N.C.V có triệu chứng sốt, khó thở nên tự xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 16/01/2022, N.C.V có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.C.V hiện đang được cách ly, điều trị tại điểm điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1611 là P.B.H, sinh năm 2012, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 15/01/2022, P.B.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1540). Ngày 16/01/2022, P.B.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.B.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1612 là A.H, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Giẻ Triêng; địa chỉ: Xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, A.H có triệu chứng sốt, sổ mũi. Ngày 15/01/2022, A.H đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 16/01/2022, A.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Nông, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1613 là L.T.L, sinh năm 1961, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 14/01/2022, L.T.L có triệu chứng sốt, đau họng, mất vị giác. Ngày 15/01/2022, L.T.L đến Trạm Y tế thị trấn Plei Kần lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 16/01/2022, L.T.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1614 là N.X.P, sinh năm 2013, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, N.X.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1523), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.X.P hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1615 là B.T.L, sinh năm 1971, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, B.T.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1559), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. B.T.L hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1616 là N.T.H, sinh năm 1979, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, N.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1577), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1617 là Đ.T.Q, sinh năm 1983, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1618 là T.N.T, sinh năm 1966, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1619 là N.V.T, sinh năm 1978, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1620 là A.Q, sinh năm 1981, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1621 là B.T.B, sinh năm 1983, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Ngày 17/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1559), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1622 là B.T.T.T, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, B.T.T.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1621). Ngày 17/01/2022, B.T.T.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. B.T.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1623 là A.H, sinh năm 1984, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, A.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1557), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1624 là N.Đ.L, sinh năm 2014, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, N.Đ.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 17/01/2022, N.Đ.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Đ.L hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1625 là T, sinh năm 1938, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1626 là A.Th, sinh năm 2012, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1627 là T, sinh năm 1962, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1628 là Th, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1629 là A.T, sinh năm 1995, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1630 là Y.H, sinh năm 2001, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1631 là A.C, sinh năm 1985, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1632 là R, sinh năm 1961, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1633 là Ng, sinh năm 2013, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thứ 1634 là N.H, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1635 là Tr, sinh năm 1994, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1636 là K.S.B, sinh năm 2016, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1637 là A.K.X, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thứ 1638 là A.Ph, sinh năm 2014, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1639 là Y.H, sinh năm 1950, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1640 là A.H, sinh năm 2014, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1641 là Y.H, sinh năm 1978, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1642 là A.T, sinh năm 1962, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1643 là A.G, sinh năm 1974, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 16/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 (có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ thứ 1568 đến thứ 1573). Ngày 17/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 18/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1643 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1032 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 611 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:870
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068767 Tổng số người truy cập: 45 Số người online:
Phát triển:TNC