banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 138) về 74 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
19-1-2022

Ngày 19/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 381/TB-BCĐ về 74 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Thứ 1644 là N.T.T.G, sinh năm 1982, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1645 là N.G.P, sinh năm 2012, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 13/01/2022, các công dân này thực hiện cách ly tại (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1446). Ngày 17/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1646 là V.T.B, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, V.T.B thực hiện cách ly tại nhà (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1428). Ngày 17/01/2022, V.T.B được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.B hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1647 là T.M.P, sinh năm 2011, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, T.M.P thực hiện cách ly tại nhà (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1336). Ngày 17/01/2022, T.M.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.M.P hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1648 là N.L.Đ, sinh năm 2016, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, N.L.Đ thực hiện cách ly tại nhà (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1412). Ngày 17/01/2022, N.L.Đ được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.L.Đ hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1649 là P.T.T.B, sinh năm 1995, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 14/01/2022, P.T.T.B thực hiện cách ly tại nhà (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1467). Ngày 17/01/2022, P.T.T.B được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.T.B hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1650 là T.T.G, sinh năm 1996, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 15/01/2022, T.T.G thực hiện cách ly tại nhà (tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 thứ 1590 đến thứ 1593). Ngày 17/01/2022, T.T.G được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.G hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1651 là T.T.X, sinh năm 1971, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 10/01/2022, T.T.X di chuyển từ tỉnh Quảng Ngãi về tỉnh Kon Tum. Khi về đến địa phương, T.T.X thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Sa Nghĩa, sau đó tự nguyện cách ly tại nhà. Ngày 16/01/2022, T.T.X được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 17/01/2022, T.T.X có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.X hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1652 là N.T.P, sinh năm 1999, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, N.T.P có triệu chứng sốt, khó thở nên tự lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 17/01/2022, N.T.P có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.P hiện đang được cách ly, điều trị tại điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1653 là L.T.T.D, sinh năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1654 là L.M.Đ, sinh năm 1974, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 15/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1559). Ngày 17/01/2022, các công dân có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1655 là N.T.B, sinh năm 1977, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1656 là N.Đ.S, sinh năm 1988, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1657 là Đ.Q.Tr, sinh năm 1982, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1658 là A.H, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 16/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 17/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1659 là H.K.P.Y, sinh năm 2011, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 15/01/2022, H.K.P.Y được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1541). Ngày 17/01/2022, H.K.P.Y có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.K.P.Y hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1660 là N.H.Th, sinh năm 1969, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 15/01/2022, N.H.Th được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1559). Ngày 17/01/2022, N.H.Th có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.H.Th hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1661 là A.Th, sinh năm 1985, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, A.Th được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 17/01/2022, A.Th có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Th hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1662 là H.T.H, sinh năm 1991, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 15/01/2022, H.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1559). Ngày 17/01/2022, H.T.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1663 là Đ.T.T.H, sinh năm 1984, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1664 là B.D.C, sinh năm 1937, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

Thứ 1665 là P.T.T, sinh năm 1944, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

Thứ 1666 là B.T.T, sinh năm 1976, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

Thứ 1667 là B.Đ.P.A, sinh năm 2010, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

Ngày 17/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 thứ 1590 đến thứ 1593). Ngày 18/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1668 là Đ.X.N, sinh năm 2012, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, Đ.X.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1611). Ngày 18/01/2022, Đ.X.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.X.N hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1669 là N.T.H.H, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, N.T.H.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 thứ 1590 đến thứ 1593). Ngày 18/01/2022, N.T.H.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.H.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1670 là V.V.T, sinh năm 1993, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, V.V.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 thứ 1590 đến thứ 1593). Ngày 17/01/2022, V.V.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.V.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1671 là Đ.T.T, sinh năm 1964, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, Đ.T.T tự lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 18/01/2022, Đ.T.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1672 là N.T.H, sinh năm 1971, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/01/2022, N.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1615), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1673 là V.B.T, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/01/2022, V.B.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1678), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.B.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1674 là Đ.T.H, sinh năm 1982, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, Đ.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1581). Ngày 17/01/2022, Đ.T.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1675 là V.T.T.L, sinh năm 2014, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, V.T.T.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1585). Ngày 18/01/2022, V.T.T.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.T.L hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 1676 là N.V.H, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum .Ngày 16/01/2022, N.V.H tự lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 17/01/2022, N.V.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.V.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1677 là Đ.T.T.T, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, V.T.T.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1530). Ngày 18/01/2022, Đ.T.T.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1678 là P.T.H, sinh năm 1992, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, P.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1589). Ngày 18/01/2022, P.T.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

- Thứ 1679 là T.L.P, sinh năm 2013, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/01/2022, T.L.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1678, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.L.P hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1680 là V.K.H, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, V.K.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1612). Ngày 17/01/2022, V.K.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.K.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Điểm cách ly, điều trị thị trấn Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

- Thứ 1681 là N.V.B, sinh năm 1973, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, N.V.B được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1621). Ngày 18/01/2022, N.V.B có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.V.B hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1682 là Đ.V.H, sinh năm 1977, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, Đ.V.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1603). Ngày 17/01/2022, Đ.V.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.V.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 1683 là L.T.K.L, sinh năm 1993, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, L.T.K.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1559). Ngày 18/01/2022, L.T.K.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.K.L hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1684 là Đ.V.T, sinh năm 1976, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, Đ.V.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1523). Ngày 17/01/2022, Đ.V.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.V.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1685 là Đ.V.T.N, sinh năm 2018, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, Đ.V.T.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1684). Ngày 17/01/2022, Đ.V.T.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.V.T.N hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 1686 là Đ.H.T.V, sinh năm 2012, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, Đ.H.T.V được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1523). Ngày 17/01/2022, Đ.H.T.V có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.H.T.V hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1687 là A.Đ, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1688 là A.Đ, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1689 là A.N, sinh năm 1984, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1690 là A.V, sinh năm 1991, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1691 là A.C, sinh năm 1986, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1692 là A.K, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1693 là A.T, sinh năm 1995, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1694 là A.H, sinh năm 1980, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1695 là L.V.H, sinh năm 1986, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1696 là A.N, sinh năm 1984, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1697 là A.N, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1698 là Y.N, sinh năm 1984, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1699 là A.N, sinh năm 1991, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Ngày 17/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1559). Ngày 18/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1700 là N.Đ.K, sinh năm 1985, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, N.Đ.K được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1559). Ngày 18/01/2022, N.Đ.K có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Đ.K hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1701 là L.V.T, sinh năm 1985, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, N.Đ.K được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1612). Ngày 17/01/2022, L.V.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.V.T hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1702 là T.L.H.H, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/01/2022, T.L.H.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1670), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.L.H.H hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1703 là A.K, sinh năm 1990, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/01/2022, A.K được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1594), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.K hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1704 là N.T.K, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, N.T.K thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1657). Ngày 17/01/2022, N.T.K được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 18/02/2022, N.T.K có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.K hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1705 là T.Q.C, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, T.Q.C đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.Q.C hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1706 là Đ.T.C, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 15/01/2022, Đ.T.C có triệu chứng nghẹt mũi, đau đầu. Ngày 17/01/2022, Đ.T.C đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.C hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1707 là P.Đ.Đ, sinh năm 1990, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, P.Đ.Đ đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.Đ.Đ hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1708 là Đ.T.X, sinh năm 1992, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, Đ.T.X được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1707), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.X hiện đang được cách ly, điều trị tại điểm điều trị Phường Ngô Mây (phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

- Thứ 1709 là V.T.M, sinh năm 1971, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 15/01/2022, V.T.M có triệu chứng ho, khạc đờm. Ngày 17/01/2022, V.T.M đến Bệnh viện đa khoa Vạn Gia An lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.M hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1710 là D.K.K, sinh năm 1988, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, D.K.K có triệu chứng mệt mỏi. Ngày 17/01/2022, D.K.K đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. D.K.K hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1711 là Đ.S.V, sinh năm 2013, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, Đ.S.V được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1624), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.S.V hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1712 là Đ.T.C, sinh năm 1986, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2022, Đ.T.C có triệu chứng mất vị giác, sốt nhẹ. Ngày 17/01/2022, Đ.T.C đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.C hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1713 là Đ.C.C, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 15/01/2022, Đ.C.C đến Bệnh viện đa khoa Vạn Gia An lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Bệnh viện đa khoa Vạn Gia An đã tiến hành lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.C.C hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1714 là N.V.K.D, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 1715 là Đ.Đ.N, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 17/01/2022, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1624). Ngày 18/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1716 là B.L.M.N, sinh năm 2013, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, B.L.M.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1624). Ngày 18/01/2022, B.L.M.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. B.L.M.N hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 1717 là H.L.B.N, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/01/2022, H.L.B.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1624). Ngày 18/01/2022, H.L.B.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.L.B.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 19/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1717 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1040 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 677 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:899
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3970038 Tổng số người truy cập: 32 Số người online:
Phát triển:TNC