banner
Thứ 5, ngày 26 tháng 11 năm 2020
Hội nghị tổng kết ngành thanh tra tỉnh Kon Tum năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019
30-1-2019

Tham dự buổi Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hoà - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì Hội nghị; đồng chí A Vượng - Chánh Thanh tra tỉnh cùng với Chánh Thanh tra các Sở, Ngành. Chánh Thanh tra các huyện, thành phố và lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh.

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của ngành Thanh tra tỉnh Kon Tum, do đồng chí Lê Văn Trạm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh thông qua, năm 2018 toàn ngành đã triển khai thực hiện 180 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đã kết thúc 158 cuộc và đang thực hiện 22 cuộc. Trong năm, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 532 lượt/580 lượt công dân, tiếp nhận 1.107 đơn thư (gồm 117 đơn khiếu nại, 118 đơn tố cáo và 872 đơn kiến nghị phản ánh. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết trong năm là 58 đơn/57 vụ việc.

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Theo đó, trong năm 2018, Thanh tra Ban Dân tộc được phê duyệt 03 cuộc Thanh tra về việc thực hiện Công tác Dân tộc và Chính sách Dân tộc trên địa bàn 03 huyện: huyện Tu Mơ Rông, huyện Kon Rẫy, huyện Sa Thầy. Thanh tra Ban Dân tộc đã thực hiện hoàn thành 03 cuộc thanh tra tại 03 huyện theo kế hoạch được duyệt; Đã tiếp nhận 03 đơn khiếu nại và đều không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, do vậy bộ phận tiếp nhận xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban đã có văn bản trả lời và hướng dẫn người dân gửi đơn đến các các quan thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Nhìn chung, trong năm 2018 toàn ngành thanh tra đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và đã tham mưu cho các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tốc cáo và phòng chống tham nhũng. Tham gia thảo luận tại Hội nghị, phần lớn các ý kiến góp ý đều đồng tình với báo cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại đơn vị mình.

Từ những thành tích đạt được của ngành Thanh tra tỉnh đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau: (1) Đối với công tác thanh tra: Tăng cường thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các cơ quan tổ chức, đơn vị. Tập trung thanh tra các lĩnh lực quan trọng, dư luận xã hội quan tâm; Tiếp tục rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để sắp xếp, xử lý nhằm hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lắp; triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra năm 2019 được phê duyệt; Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra....(2) Công tác tiếp công dân: Triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Thực hiện có hiệu quả Luật Tố cáo (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh....(3) Công tác phòng chống tham nhũng: Tập trung triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục quán triệt, kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo Trung ương và địa phương về công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn; Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan; minh bạch tài sản, thu nhập CBCC và thực hiện tốt các chế độ, định mức....; Phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của CBCC nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hành vi tham nhũng, tiêu cực.....

Đặng Quang Hưng

Số lượt xem:378
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1214357 Tổng số người truy cập: 24 Số người online:
Phát triển:TNC