banner
Thứ 5, ngày 28 tháng 1 năm 2021
UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
23-10-2018

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum gồm 09 Chương với 45 Điều quy định nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua; tổ chức phát động thi đua; đối tượng thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng; hoạt động khối thi đua; trách nhiệm quản lý nhà nước và thẩm quyền quyết định, trao tặng; quy trình xét khen thưởng; thời gian đăng ký thi đua, trình hồ sơ, thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả khen thưởng; thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tập thể; hành vi vi phạm, xử lý vi phạm về thi đua- khen thưởng; nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần Hội đồng thi đua- khen thưởng cấp tỉnh; cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; cấp huyện... 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương thuộc tỉnh, huyện; các cụm, khối thi đua và đơn vị thành viên; các cơ quan trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định này. Tổ chức quán triệt quy định trong đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng. Nắm tình hình, tổ chức trao đổi kinh nghiệm nhằm triển khai thực hiện thống nhất và đạt hiệu quả.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018 và thay thế Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:1369
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1304389 Tổng số người truy cập: 139 Số người online:
Phát triển:TNC