banner
Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021
Không ngừng phát huy vai trò, vị trí và nhiệm vụ của người có uy tín
22-1-2021

Mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi dân tộc thiểu số đều có những người mà vai trò, vị trí và uy tín của họ có sức ảnh hưởng lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, xã hội và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những đối tượng đã phát huy được vị trí đó trong thời gian qua. Để không ngừng phát huy vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay, ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND, người có uy tín có 06 nhiệm vụ: Tham gia tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chính sách dân tộc, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước; Vận động người dân thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất khi thực hiện dự án; Cập nhật, nắm bắt thông tin cần thiết về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, trong nước; Tham gia đóng góp vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; Tham gia cùng các ngành, chính quyền địa phương trong việc hòa giải và giải quyết khiếu kiện trong đồng bào dân tộc thiểu số tại cộng đồng và Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tình hình nổi cộm tại địa phương nơi cư trú; tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Người uy tín trao đổi, nghiên cứu nội dung sổ tay công tác người có uy tín

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 811 người có uy tín được công nhận. Đa số người có uy tín trên địa bàn tỉnh sinh sống tập trung tại các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đời sống còn gặp nhiều khó khăn; có trình độ, nghề nghiệp và độ tuổi khác nhau.

Với vai trò, vị trí và nhiệm vụ được ủy ban nhân dân tỉnh quy định, năm 2020 với sự uy tín và sự ảnh hưởng của mình người có uy tín đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng dân tộc thiểu số cụ thể như: có 1.272 lượt người uy tín đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở địa phương thực hiện tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động, tuyên truyền người dân vùng dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức về nguy cơ, thách thức của dịch Covid-19; 187 lượt tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất... khi thực hiện dự án đã góp phần cho các cơ quan chuyên môn, địa phương triển khai thực hiện các hạng mục, nội dung các công trình thuộc các chương trình, chính sách, dự án được thuận lợi, kịp thời và đảm bảo tiến độ, thời gian, chất lượng nhất là tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khi thực hiện các công trình, dự án;

Bên cạnh thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động Nhân dân, năm 2020 có 795 lượt người có uy tín tham gia đóng góp ý kiến về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, trong nước cũng như các thông tin về thực hiện các chương trình, chính sách, dự án, đề án đã và đang triển khai thực hiện tại địa phương; 262 lượt người có uy tín đã tham gia cùng các ban, ngành của thôn, chính quyền địa phương trong công tác vận động thực hiện hòa giải và giải quyết khiếu kiện trong đồng bào dân tộc thiểu số tại cộng đồng đã đem lại kết quả tích cực, góp phần không để xảy ra tình trạng mất trật tự nghiêm trọng hoặc khiếu kiện, khiếu nại lên cấp trên, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư; 684 lượt người vận động bà con Nhân dân, các tín đồ tôn giáo tích cực tham gia lao động sản xuất, giảm nghèo; tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua tại địa phương.

Năm 2020, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã tích cực và chủ động trong việc nắm tình hình dư luận xã hội, tình hình nổi cộm tại thôn, làng nơi cư trú; đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc để kịp thời phối hợp, tham gia cùng các ban, ngành của thôn, chính quyền địa phương giải quyết đã góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện và chấp hành pháp luật.

Người có uy tín tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những tồn tại, khó khăn: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền của một số xã trong công tác phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương cho người có uy tín đôi khi chưa thường xuyên, kịp thời. Một số người có uy tín tuổi cao; sức khỏe không đảm bảo; hoàn cảnh gia đình còn khó khăn; cư trú ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn phức tạp... nên thực hiện một số nhiệm vụ, hoạt động trong năm chưa hiệu quả, sức lan tỏa và sự tác động trong các hoạt động phong trào ở địa phương chưa sâu rộng

Để người có uy tín phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 28/2019/QĐ - UBND về Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hai là: Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách, chế độ đối với Người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín và Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS;

Ba là: Thường xuyên và định kỳ cung cấp thông tin cần thiết về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội; tăng cường bồi dưỡng, trang bị những tài liệu cần thiết để người có uy tín nắm vững chủ trương, chính sách và những điều kiện cơ bản để làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân.

Bốn là:  Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xác định khả năng người có uy tín trên các lĩnh vực để phát huy vai trò từng người trong công tác vận động đồng bào DTTS.

Năm là: Tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua tại địa phương; đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, các chương trình, chính sách dân tộc; tạo điều kiện cho người có uy tín phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giải quyết nhu cầu chính đáng để họ phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực của mình trong cộng đồng.

- Sáu là: Định kỳ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người có uy tín và kịp thời biểu dương, khen thưởng những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình góp phần trong việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tư an toàn nơi cư trú.

Mỹ Hạnh

 

Số lượt xem:320
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1354455 Tổng số người truy cập: 11 Số người online:
Phát triển:TNC