banner
Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021
Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp giai đoạn 2014-2020
15-10-2020

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban Dân tộc và  Sở Tư pháp đã quan tâm và chủ động hơn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phối hợp cũng như trao đổi thông tin và công tác nghiệp vụ. Vì vậy, cơ bản bảo đảm công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản về lĩnh vực dân tộc trong thời gian qua được Ban Dân tộc và Sở Tư pháp quan tâm thực hiện theo quy định; kịp thời phát hiện những nội dung thiếu sót, bất cập, không còn phù hợp để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc xử lý theo quy định, nhất là các quy định liên quan đến chính sách hỗ trợ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan trong việc xây dựng, trình ban hành các văn bản QPPL liên quan đến đối tượng làngười dân tộc thiểu số, cụ thể: Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum; Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc và trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum; Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh ban hành ban hành Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được lãnh đạo 02 sở phối hợp chặt chẽ và quan tâm thực hiện thường xuyên. Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số”; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nội dung tập trung vào các chính sách, pháp luật liên quan đến người dân tộc thiểu số, qua đó giúp đối tượng này nắm bắt và thực hiện nghiêm túc các quy định. Bên cạnh đó, cũng tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đội ngũ công chức, cán bộ ở thôn, người uy tín, người tiêu biểu và người dân trên địa bàn, trong đó chú trọng các quy định pháp luật có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, như: Bộ luật dân sự, các quy định về quyền trẻ em, nghĩa vụ quân sự, các chế độ, chính sách được thụ hưởng, hương ước, quy ước; Luật hôn nhân và gia đình; luật hoà giải ở cơ sở và giới thiệu một số nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước... Hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp cung cấp tài liệu, cử báo cáo viên pháp luật tham gia giảng bài tại Hội nghị cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền, giao lưu, đối thoại trực tiếp với người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới. Cung cấp nội dung Chuyên đề “Kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại các Hội nghị tập huấn, PBGDPL hàng năm do Ban Dân tộc tổ chức; đồng thời, cử nhân sự tham gia Ban Giám khảo, Ban soạn thảo đề thi Hội thi Tìm hiểu về chính sách dân tộc và pháp luật có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ban Dân tộc chủ trì tổ chức.

Qua thực hiện Chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà  nước của cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:346
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1354456 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC