banner
Thứ 2, ngày 19 tháng 4 năm 2021
Thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh
31-8-2020

Giai đoạn 2011-2020, triển khai thực hiện các Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khao học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015; giai đoạn 2016-2025; tỉnh Kon Tum được Trung ương phê duyệt 10 dự án (05 dự án do Trung ương quản lý; 05 dự án ủy quyền địa phương quản lý) triển khai thực hiện tại địa phương. Đến nay, đã nghiệm thu 05 dự án, 02 dự án đang triển khai thực hiện, 03 dự án đang hoàn thiện hồ sơ.

Mô hình trồng cây sắn giúp người dân thoát nghèo tại tỉnh Kon Tum

Hầu hết các dự án đã triển khai và đạt mục tiêu đề ra, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đã được duy trì và phát triển rộng rãi trong sản xuất như: Dự án “Xây dựng mô hình thâm canh lúa, sắn cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ngọc Tụ và Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, kết quả đã chuyển giao, tiếp nhận 05 quy trình công nghệ vào sản xuất, qua thực hiện đến nay, giống lúa SH2 và giống sắn KM98-5 đã được huyện đưa vào danh sách cơ cấu giống sản xuất tại địa phương; đặc biệt là giống sắn KM 98-5 được bà con nông dân đánh giá rất cao. Tổng diện tích giống sắn KM98-5 trên địa bàn huyện Đăk Tô đang trồng khoảng 700 ha.  Dự án “Xây dựng  mô hình thâm canh phát triển cây ngô lai chịu hạn LVN61 tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum”, đã đào tạo được 10 kỹ thuật viên cơ sở và tổ chức tập huấn kỹ thuật cho 400 lượt nông dân về kỹ thuật thâm canh tổng hợp cây ngô lai chịu hạn LVN61 kết hợp trồng xen cây đậu đen; thành công của các mô hình đã góp phần thay đổi tập quan canh tác, nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị đất nông nghiệp, giảm thiểu áp lực của việc di cư lao động tự do từ vùng nông thôn ra thành thị, góp phần vào việc triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới tại địa phương.  Dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao quy mô công nghiệp tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum” đã chuyển giao cho một hộ dân quy trình công nghệ sản xuất giống Cúc giâm hom, đến nay hộ dân cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh trên 2 triệu cây giống/năm. Các dự án đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn và bảo vệ môi trường. Đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, từng bước cải thiện đáng kể đời sống người dân vùng nông thôn miền núi, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS ở địa phương. Thông qua việc thực hiện các dự án đã đào tạo được đội ngũ cán bộ tại chỗ (kỹ thuật viên, khuyến nông viên) góp phần nâng cao trình độ sản xuất và sự hiểu biết về khoa học và công nghệ của đội ngũ cán bộ và người dân địa phương.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:167
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1436554 Tổng số người truy cập: 86 Số người online:
Phát triển:TNC