banner
Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021
Rà soát tiêu chí thành lập cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh theo Nghị định 107 của Chính phủ
21-10-2020

Chuẩn bị triển khai Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tỏ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2020; theo chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, tại tỉnh Kon Tum sau khi rà soát các tiêu chí thành lập các sở đặc thù ở một số địa phương, tỉnh Kon Tum đảm bảo tiêu chuẩn thành lập Ban Dân tộc tỉnh trên cả 03 tiêu chí, cụ thể:

 Tiêu chí 1, có ít nhất 20.000 người dân tộc thiểu số (DTTS) sống tập trung thành cộng đồng làng, bản: theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 DTTS năm 2019 do Uỷ ban Dân tộc phối hợp Tổng Cục Thống kê thực hiện trên địa bàn tỉnh có 296.839 người DTTS (chiếm 54,9% tổng dân số).

 Tiêu chí 2, có ít nhất 5.000 người DTTS đang cần nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển: theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 được UBND tỉnh phê duyệt, toàn tỉnh có 17.649 hộ nghèo, 7.998 hộ cận nghèo là hộ đồng bào DTTS. Trong đó có hơn 1.000 người là đồng bào các DTTS rất ít người là dân tộc Brâu, dân tộc Rơ Măm. Trong giai đoạn 2021-2025, khi triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN thì sẽ có 91 xã và 10 thôn của tỉnh với rất đông đồng bào dân tộc thiểu số sẽ là đối tượng thụ hưởng của chương trình này.

 Tiêu chí 3, có đồng bào DTTS sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng…: tỉnh Kon Tum có 04 huyện là Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H'Drai tiếp giáp với các nước bạn Lào, Campuchia, với 13 xã, 106 thôn (làng) nằm ở khu vực biên giới. Ngoài ra còn có các xã ATK là địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống. Theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 DTTS, trong số 13 xã biên giới có xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai là xã có tỉ lệ đồng bào DTTS thấp nhất với tỉ lệ 53,1%, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei là xã có tỉ lệ đồng bào DTTS cao nhất, tỉ lệ 96,1%.

Giai đoạn 2021-2025 về cơ bản Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Kon Tum quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc  và các nhiệm vụ phát sinh mới.

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum phối hợp với Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên nguồn là cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh (tháng 9-2020)

Bên cạnh đó, Ngày 18/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Nghị quyết 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tiếp theo, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 về việc triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong đó tại phụ lục II "Phân công nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030" đã nêu rõ Đề án có 10 dự án và 9 tiểu dự án. Đây là chủ trương lớn, căn cơ của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS. Với những nhiệm vụ đã được Quốc hội, Chính phủ đề ra, dự báo trong giai đoạn 2021-2030 khối lượng nhiệm vụ của ngành công tác dân tộc là rất lớn, đòi hỏi thời gian tới phải duy trì ổn định về tổ chức bộ máy, đảm bảo về nguồn lực về con người để tham mưu tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án.Từ những vấn đề nêu trên, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đạt yêu cầu về các mặt số lượng, chất lượng để đáp ứng yêu cầu công tác của ngành đặt ra.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:399
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1354451 Tổng số người truy cập: 10 Số người online:
Phát triển:TNC