banner
Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021
Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc đối tượng 3,4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21-10-2020

Triển khai Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 và Kế hoạch số 3417/KH-UBND ngày 23/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Từ ngày 6/9- 10/10/2020, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND các huyện, thành phố và sở, ngành có liên quan hoàn thành việc tổ chức 10 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Đề án 771 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 và cán bộ không chuyên trách thuộc đối tượng 4 tại 6 huyện trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt hiệu quả, đảm bảo các quy định theo Hướng dẫn 490 của Ủy ban Dân tộc. Trong tháng 7-2020, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum phối hợp các cơ quan, đơn vị cử 5 cán bộ công chức là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trường Cao Đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên nguồn tại tỉnh An Giang do Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc tổ chức và được cấp giấy chứng nhận qua bồi dưỡng. Đây được xem là lực lượng báo cáo viên, giảng viên hữu cơ đủ điều kiện giảng dạy các chuyên đề cho nhóm đối tượng 3,4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tại tỉnh Kon Tum, triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc trong năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 4 lớp cho đối tượng 3, với 208 cán bộ công chức là trưởng, phó các phòng, ban cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trung học, THCS, tiểu học trên địa bàn 10 huyện, thành phố tham dự; tổ chức 6 Hội nghị, 279 cán bộ bán chuyên trách là bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn trên địa bàn 6 huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Hà tham gia. Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 317,422 triệu/ 434 triệu đồng, đạt 73% so kế hoạch, số kinh phí còn lại tiếp tục mở lớp bổ sung cho đối tượng 4 chưa tham gia bồi dưỡng.  

Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại Hội nghị bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 trên địa bàn huyện Đăk Hà (tháng 9-2020)

Tại các Hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên, giảng viên của các cơ quan, đơn vị trình bày, giảng dạy 06 chuyên đề được chuẩn bị riêng theo khung Chương trình được Ủy ban Dân tộc phê duyệt cho từng nhóm đối tượng 3,4 gồm các chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài ra, tại lớp tập huấn, các học viên còn được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các nội dung liên quan đến chính sách dân tộc...

Đây là lần đầu tiên, tỉnh Kon Tum triển khai nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3,4 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 3417/KH-UBND ngày 23/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum với mục tiêu nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc, tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:595
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1354518 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC