banner
Thứ 5, ngày 22 tháng 2 năm 2024
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
6-12-2022

Trong 02 ngày 02 và 5/12/2022, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình năm 2022 trên địa bàn Thị trấn Đăk Rơ Ve (huyện Kon Rẫy) và xã Sa Bình (huyện Sa Thầy). Tham gia Đoàn giám sát có đại diện các ban thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kon Rẫy, Sa Thầy; cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Tại các buổi làm việc, đại diện UBND các xã, thị trấn và cơ quan thường trực Chương trình tại UBND các huyện (Phòng Dân tộc) đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn năm 2022; báo cáo kết quả đạt được và đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum kết luận buổi làm việc: Theo đó, Năm 2022 UBND các huyện đã kịp thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản để triển khai thực hiện Chương trình như: thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình giai đoạn 2021-2025 và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Tại UBND các xã đã chủ động kiện toàn, thành lập Ban giám sát cộng đồng các Chương trình trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện Chương trình, UBND huyện thường xuyên trao đổi thông tin, xin ý kiến của các Sở, ban, ngành đối với việc thực hiện các nội dung, dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các huyện đã chủ động giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo quy định. UBND các huyện cơ bản đã phân cấp mạnh cho UBND các xã, thị trấn thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần. Tăng cường chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, các đối tượng thụ hưởng Chương trình, hiểu rõ, tham gia các nội dung thành phần của Chương trình, đảm bảo Chương trình triển khai có hiệu quả tại cơ sở.

Giám sát tại UBND thị trấn Đăk Rơ Ve, huyện Kon Rẫy

Tuy nhiên tiến độ thực hiện, giải ngân còn thấp, quá trình triển khai thực hiện còn có một số khó khăn, vướng mắc như: Chương trình mới ban hành và thực hiện lần đầu tiên, có nhiều quy định, chính sách mới nên việc tiếp cận, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện từ Trung ương đến cơ sở gặp khó khăn; có nhiều dự án, tiểu dự án thành phần; nhiều ngành quản lý; địa bàn, đối tượng rộng; chính sách cơ chế thực hiện khác nhau. Trung ương chưa có quy định về kinh phí và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với một số nội dung; giao kế hoạch vốn năm 2022 thời điểm gần cuối năm 2022 và khá lớn, một số nội dung dự án hỗ trợ sản xuất hết thời vụ, triển khai các dự án đầu tư vào mùa mưa bảo gặp khó khăn, nên khả năng giải ngân kế hoạch vốn gặp khó khăn. Một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc nhóm ngành nông nghiệp (mô hình sản xuất, chuỗi giá trị), lâm nghiệp (rừng sản xuất, rừng phòng hộ, giao khoán bảo vệ rừng..), đào tạo nghề, đạo tạo đại học triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đến nay công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở chưa triển khai thực hiện được do trung ương chưa ban hành bộ tài liệu nên quá trình thực hiện cán bộ cơ ở còn gặp nhiều lúng túng.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết và đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung thuộc Chương trình trên địa bàn bàn.

Thanh Hưng

 

 

Số lượt xem:661
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3678904 Tổng số người truy cập: 20 Số người online:
Phát triển:TNC