banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Các giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc
16-11-2022

Ngày 14/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3847/UBND-NC về việc triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc. Theo đó  yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương triển khai, thực hiện một số giải pháp sau:

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ  sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Thường xuyên rà soát biên chế, số lượng người làm việc để đề nghị tổ chức tuyển dụng các vị trí công chức, viên chức còn thiếu tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo đáp ứng theo vị trí việc làm.

 Tiếp tục đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; bố trí, phân công công việc một cách công bằng, hợp lý, khoa học bảo đảm phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, trình độ đào tạo, phát huy được năng lực, sở trường công tác nhằm góp phần giảm căng thẳng, áp lực trong công việc. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bố trí, phân công công việc không hợp lý dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín tốt xin nghỉ việc.

 Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách tiền lương, chế độ làm thêm giờ, quan tâm hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả ngân sách, tiết kiệm chi nhằm tăng thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo tư tưởng yên tâm làm việc trong khu vực nhà nước.

 Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia học tập nhằm bảo đảm tiêu chuẩn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín nhằm nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn thuộc thẩm quyền ban hành và đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định pháp luật, khắc phục tình trạng chồng chéo, bất cập, kẽ hở, nhất là nhiều cách hiểu khác nhau trong cùng một vấn đề... nhằm hạn chế rủi ro, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao.

 Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.. làm cơ sở đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập, để thực hiện đảm bảo phương án giao quyền tự chủ tài chính theo quy định của cấp có thẩm quyền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị sự nghiệp chủ động mở rộng cung ứng dịch vụ, tăng nguồn thu, nâng cao thu nhập cho người lao động.

 Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên, trường hợp có khó khăn vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền chủ động phối hợp Sở Nội vụ để được hướng dẫn tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Trần Văn Tấn

Số lượt xem:3272
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068947 Tổng số người truy cập: 45 Số người online:
Phát triển:TNC