Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
20-12-2019
Sáng ngày 17/12/2019, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019. Đồng chí Ka Ba Thành - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc - Chủ trì điều hành Hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là việc làm thường xuyên hằng năm, là công việc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và đảng viên năm 2019, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Cấp ủy chi bộ Ban Dân tộc, công tác đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và đảng viên năm 2019 đã đạt được những kết quả tích cực.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí U Minh Nam, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ Ban Dân tộc năm 2019, các đảng viên đã tập trung tham gia góp ý các nội dung trọng tâm vào dự thảo báo cáo về kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ năm 2019; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chi bộ; công tác lãnh đạo đoàn thể trong cơ quan; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm, bên cạnh đó làm rõ, bổ sung về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của chi bộ trong năm 2019 vừa qua trong đó có liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, cơ quan trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, các chương trình, chính sách dân tộc và đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ năm 2020.

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tổ chức đảng, tập thể và cán bộ đảng viên năm 2019 của Chi bộ Ban Dân tộc được tổ chức nghiêm túc, đáp ứng được yêu cầu đề ra, đảm bảo về nội dung, phương pháp tiến hành và đúng thời gian theo kế hoạch. Kết quả như sau: Tại Hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên của Chi bộ Ban dân tộc năm 2019 có 03 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ; Chi bộ đề nghị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Về dự, chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bến, Trưởng Ban Tổ chức - đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo của Chi bộ Ban Dân tộc trong năm qua đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị được thực hiện chu đáo; việc thực hiện kiểm điểm đối với tổ chức đảng, tập thể và cán bộ đảng viên  cơ bản theo Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 132-KH/ĐUK, ngày 19/11/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kon Tum về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019. Đồng thời đồng chí Nguyễn Văn Bến cũng đề nghị chi bộ Ban Dân tộc trong năm 2020 và những năm tiếp theo tiếp tục bám sát, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện; Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đạt kết quả cao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); thực hiện tốt quy chế dân chủ và cải cách hành chính tại cơ quan. Từ đó góp phần để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2020 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2025./.

Rơ Châm Lê

  
Số lượt xem:189
Bài viết liên quan:
Icon  Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất cho đồng bào dân tộc Brâu, dân tộc Rơ Măm theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Icon  Hội nghị tập huấn thực hiện công tác đấu thầu các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 tại tỉnh Kon Tum
Icon  Hội thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật vùng DTTS và miền núi tại Trường phổ thông DTNT tỉnh
Icon  Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Nghị quyết Phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN
Icon  Hội thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật vùng DTTS và miền núi tại Trường phổ thông DTNT huyện Sa Thầy
Icon  Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019
Icon  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Đại sứ Ai Len tại Việt Nam - Ngài McCullagh
Icon  Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
Icon  Đoàn cán bộ cơ sở, cộng đồng thuộc Chương trình 135 tỉnh Kon Tum thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam, năm 2019