Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất cho đồng bào dân tộc Brâu, dân tộc Rơ Măm theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5-12-2019
Từ ngày 21/11 đến ngày 29/11/2019, Ban Dân tộc phối hợp với Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Kon Tum tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất cho đồng bào dân tộc Brâu, dân tộc Rơ Măm theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025. Từ ngày 21/11 đến ngày 29/11/2019,  Ban Dân tộc phối hợp với Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Kon Tum tổ chức 4 lớp tập huấn với 03 chuyên đề: Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc bò giống sinh sản, bò thịt; Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê; Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây điều cho 341 lượt người là đồng bào dân tộc Brâu (sinh sống tại thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) và đồng bào dân tộc Rơ Măm (sinh sống tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) nhằm nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất, những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt để vận dụng vào thực tiễn phát triển sản xuất của các hộ đồng bào dân tộc Brâu, Rơ Măm.

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc bò giống sinh sản, bò thịt cho đồng bào dân tộc Rơ Măm tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

Trong quá trình tập huấn, các học viên đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận các nội dung liên quan đến nội dung tập huấn, đặc biệt là những vấn đề khó khăn tại địa phương về thổ nhưỡng, khí hậu, các kỹ năng để chăm sóc bò sinh sản, bò thịt và các kỹ thuật trong chăm sóc cây điều, cây cà phê, ... các ý kiến của học viên đều được giảng viên của Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Kon Tum trao đổi, hướng dẫn giải đáp cụ thể.

Kết thúc lớp tập huấn, các hộ đều nắm vững được cách làm chuồng, trồng cỏ, chăn nuôi bò và chăm sóc cây điều, cây cà phê đạt hiệu quả, năng suất cao, qua đó giúp đồng bào dân tộc Brâu, Rơ Măm tăng thêm thu nhập, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống.

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc bò giống sinh sản, bò thịt cho đồng bào dân tộc Brâu tại thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi

Sau khi kết thúc đợt tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất, Ban Dân tộc tổ chức đợt đi thăm quan, học tập mô hình sản xuất giỏi và công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Thị Thanh Phước

  
Số lượt xem:217
Bài viết liên quan:
Icon  Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Icon  Hội nghị tập huấn thực hiện công tác đấu thầu các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 tại tỉnh Kon Tum
Icon  Hội thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật vùng DTTS và miền núi tại Trường phổ thông DTNT tỉnh
Icon  Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Nghị quyết Phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN
Icon  Hội thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật vùng DTTS và miền núi tại Trường phổ thông DTNT huyện Sa Thầy
Icon  Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019
Icon  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Đại sứ Ai Len tại Việt Nam - Ngài McCullagh
Icon  Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
Icon  Đoàn cán bộ cơ sở, cộng đồng thuộc Chương trình 135 tỉnh Kon Tum thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam, năm 2019
Icon  Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trình bày Tờ trình phê duyệt Đề án ổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng có điều kiện ĐBKK trước Quốc hội